Bez Pługa / Archiwum

Spis treści numeru 6/2018

Kiedy rolnictwo staje się pasją | 4
Michał Wołosowicz

Czy mając 15 lat, wiedzieliście, czym będziecie się zajmować w dorosłym życiu? Jesteśmy pewni, że większość z was udzieli negatywnej odpowiedzi. Tymczasem bohater naszego reportażu w tym wieku wybrał w pełni świadomie zawód rolnika jako swoją przyszłość. Obecnie, będąc już człowiekiem dojrzałym, dalej robi to, co kocha i jest bardzo zadowolony ze swojej decyzji sprzed lat.

Nauka nieorania | 9
Michał Wołosowicz

W ostatniej odsłonie drugiej edycji konkursu „Rolnik konstruktor” zawitaliśmy na Pomorze. Tu na niełatwych mozaikowatych glebach gospodaruje pan Krzysztof Żandarski, który od kilku lat, jak sam mówi, uczy się uprawy bezorkowej. Jakie są efekty tej nauki? Piszemy o tym poniżej.

Uprawa uproszczona na dolegliwości glebowe | 12
dr inż. Małgorzata Powałka

Alternatywne do uprawy płużnej sposoby przygotowania roli stają się coraz popularniejsze na terenie naszego kraju. Podyktowane są względami ekonomicznymi i środowiskowymi, ponieważ pozwalają na zmniejszenie nakładów pracy oraz pozytywnie wpływają na właściwości gleby. Mimo to pług jest wciąż najpowszechniejszym narzędziem uprawowym w Polsce. Dlaczego tak się dzieje? Jak przekonać rolnika do rezygnacji z uprawy płużnej i przejścia na technologie bezorkowe? I czy potrzebny jest do tego specjalistyczny sprzęt? Zapytałam o to dr. inż. Tomasza Piechotę z Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Znaleźć sposób na bezorkowe problemy | 15
dr inż. Małgorzata Powałka

Technologie bezorkowe obok wielu zalet mają również wady. Problemem może być intensywniejsze wystąpienie myszy polnych i ślimaków czy zwielokrotniona obecność chwastów. Poza tym niewłaściwe zagospodarowanie ścierniska zwiększa niebezpieczeństwo gorszych wschodów, może osłabić działanie herbicydów i doprowadzić do spadku plonów. Jednak coraz więcej rolników decyduje się na uprawę bez użycia pługa i robi to z dużym sukcesem. O to, jak sobie radzą z problemami w bezorce, zapytaliśmy naszych ekspertów.

Kłopoty z zagęszczeniem gleby | 18
dr inż. Małgorzata Powałka

Gleba jest podstawą produkcji rolnej. Trzeba pamiętać o racjonalnym gospodarowaniu nią, tak aby nie zniszczyć struktury gleby, ponieważ prowadzi to do zmniejszenia plonowania roślin uprawnych. Do zasad dobrej praktyki rolniczej należy zatem dbałość o utrzymanie naturalnego potencjału plonotwórczego gleby, co wiąże się też z koniecznością unikania jej nadmiernego zagęszczenia.

Gleba jako agroekosystem | 23

W produkcji roślinnej gleba stanowi skomplikowany otwarty układ, kształtowany przez działalność człowieka. Z jednej strony wprowadzane są do niego takie składniki jak nawozy i środki ochrony roślin, z drugiej zaś wynoszone z plonem pierwiastki biogeniczne, których część przedostaje się do wody gruntowej. Zachowanie w równowadze tego agroekosystemu stanowi podstawowy cel działalności rolniczej.

Problem ze ślimakami w uprawach | 25

W Polsce, podobnie jak w wielu krajach Europy, problem ze wzrostem liczebności i szkodliwości ślimaków w siedliskach roślin uprawnych z roku na rok się pogłębia. Ślimaki nagie są agrofagami i uszkadzają wiele gatunków roślin rolniczych, warzywnych, sadowniczych, ozdobnych i zielarskich. Konsekwencją są coraz wyższe straty ekonomiczne. 

Szkody łowieckie – bez większych zmian | 28

Szkody powodowane przez niektóre gatunki zwierząt łownych stanowią problem, który – mimo podjęcia w ostatnich latach wielu prób – nie został w Polsce rozwiązany. Znowelizowane w sierpniu tego roku akty prawne dotyczące odpowiedzialności za te szkody nadal nie są na tyle precyzyjne i spójne, by nie rodziły wątpliwości skutkujących konfliktami na linii rolnik-zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego (myśliwy). 

Czy da się pokochać gryzonia? | 31

Poza nielicznymi wyjątkami gryzonie nie cieszą się naszą sympatią, bywają utrapieniem rolników i nie tylko. Ich masowe pojawienie się może zdziesiątkować uprawy, gryzonie są nośnikami groźnych chorób (np. dżumy) i pasożytów (kleszczy), zanieczyszczają odchodami zapasy. Szczury stały się nawet bohaterami filmu propagandowego w III Rzeszy, w którym porównywano je do „podludzi”. Jednak czy na pewno wszystkie gryzonie należy traktować jak szkodniki?

Bezpieczne uprawy | 34

Nawet wzorowo prowadzona agrotechnika w niektórych latach nie wystarczy, żeby uchronić uprawy przed destrukcyjnym działaniem zjawisk atmosferycznych. Profesjonalnie prowadzone plantacje, charakteryzujące się zazwyczaj wysokim poziomem ponoszonych nakładów finansowych, wymagają zapewnienia solidnej ochrony ubezpieczeniowej.

Jak prawidłowo kompostować odpady? | 37

Kompostowanie substancji organicznych jest powszechnym rozwiązaniem zagospodarowania niepotrzebnych i często niebezpiecznych dla środowiska substratów. Proces ten z powodzeniem wykorzystywany jest w krajach Europy Zachodniej, ale coraz częściej jest obecny również na polskim rynku. Warto podkreślić, że popularność zyskują przydomowe kompostowniki, stosowane przez właścicieli gospodarstw domowych, w których biodegradowalna frakcja odpadów może w efektywny sposób zostać przekształcona w odżywczy nawóz. 

Możliwości wykorzystania ścieków bytowych w Polsce | 40

Czy można już dziś, nie łamiąc prawa i nie wywołując zagrożenia epidemiologicznego, optymalnie wykorzystać potencjał ścieków na przykład w rolnictwie? Jak połączyć teorię z praktyką, aby służyć, a nie szkodzić środowisku?

Warsztaty z firmą Agro-Masz | 42

Powstała w 2006 r. firma Agro-Masz stale poszerza gamę narzędzi i maszyn do uprawy gleby, siewu oraz nawożenia. Na pokazach polowych, które odbywają się w różnych miejscach Polski producent demonstruje zarówno dotychczasowe produkty, jak i nowości. Jedna z takich prezentacji miała miejsce 21 sierpnia 2018 r. obok siedziby Agro-Masz w Strzelcach Małych.

Zestawy do uprawy i siewu w systemie uproszczonym | 44

Dostępna na polskim rynku gama maszyn i narzędzi mających zastosowanie w technologii bezorkowej stale się poszerza, o czym świadczyć mogą pokazy polowe zorganizowane podczas ostatniej wystawy Agro Show 2018 w Bednarach. Zaprezentowane maszyny aplikują nasiona, wykorzystując jedną z trzech metod: siew bezpośredni, pasowy lub siew w mulcz. Są one dostępne w ofercie producentów krajowych i zagranicznych. O maszynach, które pokazano na polu pokazowym w Bednarach, piszemy poniżej. 

Konopie pod Ślężą | 48

Konopie siewne to rośliny atrakcyjne zarówno dla rolnictwa, jak i wielu gałęzi przemysłu. Dlaczego warto je uprawiać i jak to robić z sukcesem? Na te pytania starali się odpowiedzieć przedstawiciele stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, którzy 11 września br. zorganizowali w Sobótce konferencję, podczas której zachęcano do rozpoczęcia uprawy konopi na szeroką skalę.

Rolnictwo na nowo? | 50

Czasem, aby zbudować coś nowego, trzeba zburzyć coś, co stało tam przedtem od niepamiętnych lat. Oba procesy są trudne i czasochłonne, ale efekt zwykle bardzo nas cieszy przez kolejne lata. 

Konferencja Młodych Naukowców w Poroninie | 52

W dniach 16–18 września w Poroninie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców: Soil in the environment. Wydarzenie zostało zorganizowane przez doktorantów z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Honorowy patronat nad konferencją objął prezes Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego prof. Zbigniew Zagórski. Magazyn technologii bezorkowych „Bez Pługa” sprawował patronat medialny nad wydarzeniem.

Agro-Masz otwiera nowe obiekty | 54

Przedsiębiorstwo Agro-Masz zostało założone w 2006 r. przez Pawła Nowaka i od tego momentu prężnie się rozwija, stale zwiększa zatrudnienie oraz produkcję. Każdego roku firma wprowadza na rynek nowe maszyny i prezentuje je na krajowych i międzynarodowych wystawach. 10 października w siedzibie firmy w Strzelcach Małych odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku biurowego i kolejnej hali produkcyjnej o powierzchni 4,2 tys. m2, dzięki czemu potencjał produkcyjny firmy będzie jeszcze większy.

Solidne wykonanie | 56

W sklepach zarówno tradycyjnych, jak i internetowych pełno jest różnego rodzaju kluczy, śrubokrętów, szczypców, cążków, kombinerek, wkrętaków i całej masy innych mniej lub bardziej przydatnych narzędzi. Czasem naprawdę ciężko zdecydować, co kupić, by rozkręcanie i skręcanie maszyn w gospodarskim warsztacie przebiegało sprawnie i przyjemnie.

Z kamerą na chwasty | 58

Funkcjonująca od kilku lat na polskim rynku duńska firma Agrinavia specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania wspomagającego zarządzanie produkcją w gospodarstwie rolnym. Zawiera ono składowe FIELD (ewidencja pól i zabiegów, zużycia środków produkcji, raportowanie), MAP (obsługa rożnego rodzaju map pól) oraz Mobile. Ostatnia opcja jest wgrywana na urządzenia mobilne (smartfon, tablet) z systemem operacyjnym Android i iOS. 
Umożliwia rejestrowanie zdarzeń bezpośrednio na polu oraz podgląd danych zawartych w modułach FIELD i MAP. 

Precyzyjnie o rolnictwie | 59

Na początku lat 90. pojawił się nowy system rolnictwa, zwany rolnictwem precyzyjnym. Jak podaje jedna z najprostszych definicji, jest to zastosowanie na polu właściwych środków produkcji we właściwej ilości, we właściwym miejscu i czasie.