Bez Pługa / Archiwum
Bezpieczne uprawy
Bezpieczne uprawy
Nawet wzorowo prowadzona agrotechnika w niektórych latach nie wystarczy, żeby uchronić uprawy przed destrukcyjnym działaniem zjawisk atmosferycznych. Profesjonalnie prowadzone plantacje, charakteryzujące się zazwyczaj wysokim poziomem ponoszonych nakładów finansowych, wymagają zapewnienia solidnej ochrony ubezpieczeniowej.
Numer: Bez Pługa 6/2018, strona 34