Bez Pługa / Archiwum

Spis treści numeru 1/2017

Bezorka na Podlasiu | 4

Rolnictwo w województwie podlaskim funkcjonuje w trudnych warunkach środowiskowych. Jest to bowiem region z najkrótszym okresem wegetacji w Polsce, rekordowymi spadkami temperatur oraz glebami o niskiej klasie bonitacyjnej, często zakamienionymi. Otoczenie przyrodnicze w tym rejonie jest wyjątkowe, gdyż składa się z licznych parków narodowych i krajobrazowych oraz obszarów programu Natura 2000. Największa w kraju powierzchnia użytków zielonych niejako wyznaczyła gospodarstwom kierunek rozwoju, jakim jest produkcja mleka.

Strip-till z pługa | 10

Czechosłowaccy inżynierowie, którzy w latach 70. projektowali pług PHX, stworzyli prostą i bardzo wytrzymałą maszynę. Dowodzi tego fakt, że część z wyprodukowanych egzemplarzy do dziś pracuje bez większych problemów. Jednak inżynierom prawdopodobnie nawet przez myśl nie przeszło, że ktoś, kiedyś, gdzieś w sąsiedniej Polsce przerobi pług PHX na sprzęt do uprawy pasowej i jednoczesnego siewu.

Uproszczona uprawa z firmą Agro-Masz | 14

Polskie przedsiębiorstwo Agro-Masz zostało założone w 2004 r. i od tego momentu prężnie się rozwija. W ubiegłym roku firma wprowadziła na rynek dwie maszyny, które z pewnością zainteresują rolników uprawiających glebę w technologii bezpłużnej. O tym, dlaczego warto stawiać na innowacyjne technologie i nowoczesną uprawę, rozmawiam z panem Pawłem Nowakiem – założycielem i właścicielem firmy Agro-Masz.

Zmiana klimatu szansą dla buraka? | 17

Dłuższe okresy wegetacyjne, które są następstwem zmian klimatu, mogą sprawić, że buraki wykazujące tolerancję na suszę będą dawały wyższe plony. Jednak ostatnie sezony wegetacyjne pokazały, że i tym roślinom brak opadów deszczu może dać się we znaki.

Międzyplony ścierniskowe a uprawa buraka cukrowego | 20

W ostatnich latach został zintensyfikowany proces koncentracji uprawy buraka cukrowego w pobliżu cukrowni. To niewątpliwie przyczyniło się do postępującego zwiększania udziału buraka cukrowego w płodozmianie (trzyletnia rotacja roślin) – obok zbóż, a najczęściej kukurydzy. Taka struktura produkcji roślinnej, prowadzonej z reguły bez stosowania obornika, powoduje niekorzystne zmiany w glebie i znaczny spadek jej zdolności produkcyjnych.

Kompendium uprawy bezorkowej kukurydzy Zea mays | 25

Kukurydza to roślina uprawna przybyła z Ameryki, podobnie jak technologie bezorkowe. Stąd też Zea mays doskonale sprawdza się w bezpłużnej uprawie roli. Wynika to z faktu, że jest to roślina, która wolno zakrywa międzyrzędzia i uprawia się ją w szerokiej rozstawie, co naraża glebę na erozję wodną i wietrzną.

Gryka – tylko siać i zbierać | 27

Gryka siewna, zwana też gryką zwyczajną lub hreczką (Fagopyrum esculentum) to roślina jednoroczna. Jej nasiona zawierają od 10 do 16% białka. Są one cenniejsze niż białka zbóż, a wartością i strawnością zbliżone są do białek roślin strączkowych. Mimo to uprawa hreczki została w dużej mierze ograniczona w konsekwencji intensyfikacji rolnictwa po drugiej wojnie światowej. W programie rolnośrodowiskowym, w pakiecie 6. uwzględnione są jednak dopłaty do uprawy gryki jako gatunku mało popularnego, zagrożonego tzw. erozją genetyczną. Pojawiają się zatem szanse na powrót gryki na pole.

Mikroelementy w uprawie bezorkowej | 30

Wraz z rosnącym poziomem plonowania zwiększa się znaczenie drugorzędnych czynników plonotwórczych. Gospodarstwa osiągają bardzo wysokie plony, a jednym z głównych czynników ograniczających je może być tylko pogoda. Przejście gospodarstwa na uprawę bezorkową nie jest łatwe. Przy wprowadzaniu uproszczeń zależy nam, aby uzyskiwane plony były co najmniej na takim samym poziomie, jak w uprawie tradycyjnej. Wymaga to zmiany podejścia w wielu aspektach, chociażby w nawożeniu mikroelementami. 

Jak powstaje superbohater? | 36

Czy zdarzyło się Wam zastanowić nad tym, jak powstał nawóz wysypany z worka do rozsiewacza? Znając życie i pracę w rolnictwie prawdopodobnie nie, gdyż rolnik bardziej skupia się na działaniu tego, co wysiewa, a nie na tym, jak przebiega proces powstawania wysiewanego produktu. Aby go nieco przybliżyć, udaliśmy się do zakładu Neuhof-Ellers, należącego do przedsiębiorstwa K+S Kali GmbH, gdzie produkowany jest jeden z nawozów obecnych na rynku. 

Problem z pleśnią śniegową | 39

Sprawca pleśni grzybowej uchodził do niedawna za gatunek z rodzaju Fusarium. Teraz identyfikowany jest jako samoistny patogen, który może porażać także liście, kłosy i ziarno. Wskazujemy, jak zawczasu rozpoznać pleśń śniegową i ograniczyć powodowane przez nią szkody.

Diagnoza gleby podstawą dobrej praktyki rolniczej | 43

Nowoczesne rolnictwo staje przed nowymi wyzwaniami. Jest to związane z różnorodnymi procesami, jakie w nim zachodzą: skokiem technologicznym, oddziaływaniem rynku światowego oraz naszym członkostwem w UE. Dyrektywy unijne skorelowane z integrowanym rolnictwem pozostają w pewnej kolizji z opłacalnością produkcji roślinnej, która spada, zaś konwencjonalne i rutynowe działania w obszarach rolniczych są coraz mniej efektywne. Jak temu przeciwdziałać? 

Duże możliwości | 45

Z jednej strony rolnicy oczekują od rozsiewacza nawozów prostoty w obsłudze, a z drugiej chcieliby, żeby wysiewał zadaną dawkę nawozu z jak największą równomiernością i dokładnością. Wydaje się to niemożliwe do pogodzenia, jednak coraz więcej maszyn dostępnych na rynku spełnia te wymagania.

Wielkogabarytowy rozsiewacz Rauch Axent 100.1 | 48

Podczas ostatnich targów Agro Show w Bednarach firma Kuhn zaprezentowała rozsiewacz Rauch Axent 100.1 skierowany do dużych gospodarstw rolnych. Wielkogabarytowy rozsiewacz umożliwia nie tylko wysiew nawozów granulowanych, lecz także wapna i pomiotu kurzego.

Uprawa pasowa po polsku | 50

Uprawa pasowa zdobywa coraz szersze grono rolników, którzy decydują się na produkcję roślinną bez zastosowania pługa. Zwolennicy tej technologii dotychczas mieli do wyboru jedynie maszyny zagranicznych producentów. Obecnie mogą zakupić agregaty do uprawy pasowej polskiej produkcji.

Precyzyjne rozsiewacze | 53

Pomimo że za oknem króluje piękna zima ze śniegiem i minusowymi temperaturami, to jednak spora część rolników już myśli o wiosennym nawożeniu. Sporą popularnością wśród gospodarzy cieszą się używane rozsiewacze nawozów, tym bardziej że jest w czym wybierać.

Nowości rynkowe | 54

– Lżejsze wersje siewnika: Siewniki Omega OO_L firmy Bednar
– W sprzedaży Dale Drills firmy Karchex
– Komputer sterujący EasySet dla rozsiewaczy ZA-V od firmy Amazone
– Mobilna aplikacja firmy Mitas, ułatwiającą wybór odpowiedniego ciśnienia do opon rolniczych