Bez Pługa / Archiwum

Spis treści numeru 4/2018

Ciągły rozwój | 4
Michał Wołosowicz

Rolnicy, którzy podchodzą do swojej pracy z pasją, zwykle potrafią z uśmiechem na ustach i błyskiem w oku opowiadać o tym, co – i jak – robią we własnym gospodarstwie. Nie mają też większych oporów, by dzielić się swoimi doświadczeniami. Mówią zarówno o sukcesach, jak i niepowodzeniach.

Robię wszystko inaczej niż inni | 9
Michał Wołosowicz

Tym razem, by odwiedzić kolejnego laureata naszego konkursu, zawitaliśmy na Mazowsze. Pan Tomasz Wąż już ponad siedem lat temu, bazując na materiałach, które zobaczył w internecie, zbudował maszynę do uprawy pasowej.

Biopreparaty na żyzną glebę i witalne rośliny | 12
dr inż. Małgorzata Powałka

Firma Agroconsult jest obecna na polskim rynku od 16 lat. Swoją działalność zaczynała od hodowli zachowawczej trzmiela ziemnego w celu zachowania gatunku. Obecnie w jej ofercie znajduje się szeroka gama biopreparatów, opartych na aminokwasach, algach, grzybach, bakteriach i mikroorganizmach, które wspierają rozwój i plonowanie roślin oraz poprawiają właściwości fizyczne gleby. W rozmowie z Jerzym Maciejewskim, właścicielem firmy Agroconsult, starałam się dowiedzieć, czy biopreparaty są rozwiązaniem na gospodarowanie w harmonii z naturą i ochroną środowiska.

Użyźniacze glebowe w ocenie rolników | 15
dr inż. Małgorzata Powałka

Poglądy dotyczące środków o charakterze użyźniaczy glebowych są podzielone. Jedni twierdzą, że biopreparaty stymulują rośliny do tworzenia masy nadziemnej czy intensywnego rozwoju systemu korzeniowego, zmieniają zasobność gleby w składniki pokarmowe, poprawiają jej strukturę i poziom próchnicy. Inni uważają, że gleba utrzymana w dobrej kulturze, z prawidłowo prowadzonym płodozmianem i agrotechniką, nie wymaga stosowania tego typu środków. A co na ten temat sądzą rolnicy?

Poplony wysiewać po kombajnie | 17
dr inż. Adam Zych

Sukces międzyplonu nie może być rozpatrywany jedynie pod kątem zwiększania plonu rośliny uprawianej następczo. W dobie gospodarki bezobornikowej międzyplony są jednym z nielicznych czynników mogących przyczynić się do trwałego podnoszenia żyzności gleby, co jest ich niemierzalną, wielopłaszczyznową zaletą. Aby była ona w pełni wykorzystana, muszą być jednak spełnione pewne warunki. 

Dlaczego nie powinno się spalać słomy? | 21
Tadeusz Szymańczak

Spalanie słomy jest wysoce szkodliwe, zarówno w aspekcie środowiskowym, zdrowotnym, ekonomicznym, jak i społecznym. Podczas procesu spalania wydziela się siarka, tlenek azotu i dwutlenek węgla, tworzą się popioły. Poza tym proces ten wpływa negatywnie na glebę, przyczyniając się do jej pustynnienia. W niniejszym artykule podpowiadamy, w jaki sposób prawidłowo zagospodarować resztki pożniwne i poprawić strukturę gleby.

Wapnem, azotem czy bakteriami w resztki pożniwne? | 24
prof. dr hab. Stanisław J. Pietr

Pozostawienie słomy na polu jest bardzo ważne we współczesnym rolnictwie. Jednak jej niewłaściwe zagospodarowanie może prowadzić do nagromadzenia się w glebie fitotoksycznych związków, będących produktami mikrobiologicznych przemian składników słomy. Łatwym sposobem eliminacji niekorzystnego oddziaływania produktów rozkładu słomy jest zabieg wapnowania w formie węglanowej przed przemieszaniem słomy z glebą.

Nowe odmiany rzepaku ozimego na rynku | 30
dr inż. Małgorzata Powałka

Każdego roku do Krajowego Rejestru Odmian wpisywane są nowe odmiany roślin uprawnych. Hodowcy ciągle pracują nad ich ulepszeniem: poprawiają stabilność plonowania, zimotrwałość, wyleganie, tolerancję na choroby czy odporność na osypywanie się nasion. W tym roku przez COBORU zostało zarejestrowanych 18 nowych odmian rzepaku ozimego, co skutkowało zwiększeniem puli odmian tej rośliny do 140.

Omacnica – coraz groźniejsza i wciąż niedoceniana | 34
Janusz Narożny

Omacnica prosowianka została wykryta w latach 50. XX wieku w uprawach kukurydzy na południu kraju. Brak podstawowej ochrony roślin spowodował wzrost liczebności tego szkodnika i straty w plonie ziarna. Dzisiaj omacnica występuje wszędzie tam, gdzie jest uprawiana kukurydza zwyczajna i kukurydza cukrowa. Gąsienice omacnicy prosowianki wykryto również w uprawach chmielu, papryki, sorga, winorośli, buraka, jabłoni oraz rabarbaru.

Harmonizacja oceny środków ochrony roślin | 36
dr hab. Ewa Matyjaszczyk, prof. IOR-PIB

Pod koniec ubiegłego roku w Berlinie odbyła się konferencja dotycząca harmonizacji oceny zagrożeń ze strony środków ochrony roślin. Głównym tematem było usprawnienie, harmonizacja i zapewnienie przejrzystości oceny środków ochrony roślin. Wśród uczestników znalazły się wszystkie najważniejsze osoby zaangażowane w UE w ostatnie dyskusje i różnego typu kampanie związane z wznowieniem autoryzacji glifosatu – znanego herbicydu totalnego.

Wave Disc po pierwszych badaniach polowych | 40
dr inż. Małgorzata Powałka

Czy Terrasem Wave Disc jest rozwiązaniem na trudne warunki glebowe? Czy może być alternatywą dla technologii orkowej oraz strip-till? Na te pytanie starali się odpowiedzieć przedstawiciele firmy Pöttinger podczas pokazów polowych, zorganizowanych pod koniec kwietnia. W trakcie ich trwania zaprezentowano również pierwsze wyniki doświadczeń dotyczące wpływu technologii Wave Disc na rośliny w pierwszych fazach rozwoju.

Take-all – zabiera wszystko | 41
dr Zuzanna Sawinska

Zdrowy, dobrze rozwinięty system korzeniowy decyduje o wykorzystaniu wody i składników mineralnych przez rośliny. 70% całkowitej objętości korzeni znajduje się w górnej warstwie gleby na głębokości 0–30 cm. Mieści się w niej także większość składników odżywczych, z których korzystają rośliny uprawne. 

Na Fusarium dżdżownica | 44
Julia Śmigielska

Bezpłużną uprawę roli często niesprawiedliwie obwinia się o nasilone pojawianie się grzybów z rodzaju Fusarium. Takie myślenie wynika zazwyczaj z błędnego utożsamiania uproszczonej uprawy roli z monokulturową uprawą zbóż. Tymczasem wyniki wielu badań naukowych pokazują, że presja ze strony Fusarium jest mniejsza w uprawie bezorkowej, co może być zasługą większej liczby dżdżownic niż w tradycyjnym systemie uprawy. Co wspólnego mają ze sobą dżdżownice, monokultura i Fusarium? Tego dowiecie się z poniższego tekstu.

Słoma powinna pozostać na polu | 46
Łukasz Wasak

Nieodłącznym elementem produkcji zbóż jest pozyskiwanie słomy. Czy jest ona potrzebna, czy też nie, trzeba ją w odpowiedni sposób zagospodarować. Jak to zrobić? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Zacząć od zbioru | 49
Sebastian Mikulski

Jak powszechnie wiadomo, aby osiągnąć dobre plony, należy prawidłowo wykonać uprawę i siew. Okazuje się jednak, że równie ważny jest zbiór. Nie chodzi tutaj tylko o terminowe wykonanie czy wyeliminowanie strat ziarna podczas omłotu. W nowoczesnym rolnictwie, a zwłaszcza w uprawie bezorkowej, żniwa powinny być traktowane jak pierwszy, a nie ostatni etap uprawy.

Broną w ściernisko | 54
Michał Wołosowicz

Zapewne większość czytających ten tekst spotkała się z narzędziem o nazwie zgrzebło lub brona do słomy, które w Polsce znane jest również jako brona mulczowa. Mimo że mamy w kraju dwóch producentów takich urządzeń, a kilku importerów dystrybuuje maszyny tego typu budowane za granicą, to ten sprzęt jest wciąż mało popularny i rzadko spotykany na polach. 

Podnieść plon z ziemi | 58
Michał Wołosowicz

Dla rolników żniwa to z reguły czas wytężonej pracy, ale i satysfakcji z tego, że po całorocznym trudzie zebrane plony wędrują do magazynów. I tu czasem pojawia się rozczarowanie, szczególnie gdy pomimo najlepszych chęci i starań łan zboża z różnych powodów wyległ lub też zasiane rośliny mają taki pokrój, że ich łodygi znajdują się dosłownie kilka centymetrów nad powierzchnią gleby. 

Promujemy bezpieczną pracę w rolnictwie | 60
dr inż. Małgorzata Powałka

Chcąc pracować bezpiecznie w gospodarstwie, musimy mieć świadomość istniejących zagrożeń i potrafić je eliminować. Sprawdzianem wiedzy dotyczącej BHP w rolnictwie była 10 edycja konkursu kierowanego do młodzieży, którego finał odbył się 18 kwietnia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

Nowa fabryka SaMASZ | 62
dr inż. Jacek Skudlarski

Polski producent maszyn rolniczych i komunalnych SaMASZ otworzył nową fabrykę w Zabłudowie pod Białymstokiem. Inwestycja pochłonęła ponad 100 mln zł. Oficjalne otwarcie zakładu odbyło się w piątek 13 kwietnia 2018 r. Przybyło na nie ponad 400 zaproszonych gości.