Bez Pługa / O tytule

Informacje o tytule: 

Redaktor naczelna: dr inż. Małgorzata Powałka
Z-ca red. nacz. Michał Wołosowicz
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Zasięg: Ogólnopolski
Nakład: 6000 egz.
Format: 210x297 mm

Kontakt do redakcji:
Redakcja "Bez Pługa"
ul. Kaliska 1/8
02-316 Warszawa

redakcja@bezpluga.pl
+48 (22) 550 69 03

Profil wydawniczy:
„Bez Pługa. Magazyn Technologii Bezorkowych" to jedyne pismo na polskim rynku prasy fachowej, które zajmuje się  zagadnieniem uprawy bezorkowej.
Każdy wydanie magazynu związane jest z tematem przewodnim numeru, tak aby Czytelnik mógł znaleźć materiał dotyczący określonego tematu, ujęty w różnych aspektach.
W sposób rzetelny dostarczamy specjalistyczną wiedzę popartą przykładami z praktyki.  Podajemy gotowe rozwiązania, które pomogą obniżyć koszty produkcji w technologii bezorkowej, przy jednoczesnym zwiększeniu potencjału gleby i zapewnieniu stabilnego plonu. Dzielimy się opiniami i poradami ekspertów z zakresu technologii bezorkowych. Każde wydanie magazynu to 56 stron ciekawej, przystępnie napisanej i bogato ilustrowanej lektury.

Profil Czytelnika:
Nasz Czytelnik to właściciel dużego gospodarstwa rolnego szukający nowych trendów w uprawie uproszczonej.
Na łamach pisma prezentowane są zagadnienia interesujące zarówno rolników, którzy dopiero przestawiają się na technologię bezpłużną, jak i tych, którzy mają wieloletnie doświadczenie w tym zakresie.
Nasi Czytelnicy będą mogli zapoznać sie z najnowszymi rozwiązaniami w uprawie uproszczonej i nowych technikach siewu, które nie tylko pomagają chronić środowisko glebowe, ograniczać erozję i przywracać równowagę biologiczną w agro-ekosystemach, ale również wpływają na znaczne obniżenie kosztów produkcji, dzięki wyeliminowaniu wielu zabiegów uprawowych.

W „Bez Pługa” znajdą Państwo informacje o:
- rolnikach pracujących w technologii bezorkowej,
- ochronie gleby przed erozją,
- życiu glebowym,
- fizjologii roślin,
- chorobach roślin i szkodnikach polnych,
- nawożeniu i ochronie,
- nowoczesnych technikach siewu,
- uproszczonych technologiach uprawy.

Gdzie kupić „Bez Pługa"?

  • w kioskach na terenie całego kraju (EMPIK, RUCH),
  • na targach branżowych, na pokazach, konferencjach i seminariach,
  • za pośrednictwem strony internetowej.