Bez Pługa / Redakcja "Bez Pługa"

Redaktor naczelna:
dr inż. Małgorzata Powałka
m.powalka@oikos.net.pl
(22) 550 69 03
605 535 532

Z-ca red. nacz.:
Michał Wołosowicz
m.wolosowicz@oikos.net.pl
512 816 206


Sekretarz redakcji:
Kamila Smyk
k.smyk@oikos.net.pl
502 731 078

Autorzy:
Paweł Frąckiewicz
p.frąckiewicz@oikos.net.pl

dr inż. Jacek Skudlarski
j.skudlarski@oikos.net.pl
 

Stała współpraca:
Bartosz Kowalski
Tomasz Fabijański
Sebastian Mikulski
Wiesław Gryn
dr hab. Tomasz Piskier (Politechnika Koszalińska)
dr hab. Janusz Smagacz (IUNG-PIB w Puławach)
dr inż. Katarzyna Wasak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
dr inż Grzegorz Wilczok (AGRO-SILESIA)
prof. Lesław Zimny (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
dr inż. Adam Zych