Mieszane notowania zbóż na światowych giełdach

Mieszane notowania zbóż na światowych giełdach
Cena pszenicy na MATIF spadła o 1,9 proc., fot. Shuttrerstock
  • Autor: Tomasz Roszkowski
  • Dodano: 24-11-2022, 06:45
  • Aktualizacja: 24-11-2022, 08:34

Wczorajsze notowania zbóż na światowych giełdach zakończyły się w mieszanych nastrojach. Pszenica na MATIF potaniała o 1,9 proc.

Wczorajsze notowania zbóż na światowych giełdach zakończyły się spadkiem cen na MATIF i wzrostem w Chicago. Odmienny kierunek zmian notowań na tych giełdach to głównie blisko procentowe umocnienie się euro do dolara, co przekłada się na zmniejszenie konkurencyjności eksportu unijnych zbóż.

Kukurydza na paryskiej giełdzie osiągnęła wczoraj najniższą cenę od pięciu miesięcy. Spadki jej notowań mogą dziwić w kontekście najniższych zbiorów w UE od 2007 r. (spadek produkcji r/r o 25 proc.) Ponadto z Ukrainy płyną informacje o zebraniu dotychczas połowy areału zasianej kukurydzy i prawdopodobnym znacznym zmniejszeniu (i tak już wcześniej mocno okrojonych w wyniku wojny) prognoz produkcji. Dzisiaj giełda w Chicago będzie zamknięta (Święto Dziękczynienia).

Pszenica w kontrakcie z dostawą w grudniu wczoraj na MATIF potaniała o 1,9 proc. i kosztowała 327,25 euro/t (1537 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 5,1 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie marcowym spadła 0,7 proc. i wyniosła 304,00 euro/t (1428 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 17,8 proc.

Pszenica na CBOT w kontrakcie grudniowym podrożała o 0,3 proc. i wyniosła 291,56 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 7,3 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago wzrosła o 1,0 proc. i wyniosła 261,11 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 14,3 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt grudniowy - cena spadła 1,87 proc. (327,25 euro/t - 1537 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 0,25 proc. (291,56 USD/t- 1326 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt marcowy - cena spadła o 0,65 proc. (304,00 euro/t - 1428 zł/t).
Wykres 6


Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy - cena wzrosła o 0,99 proc. (261,11 USD/t - 1188 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10×