Wydruk strony BezPluga.pl

KE uruchomiła Europejskie Obserwatorium Gleb

Ta internetowa platforma danych, uruchomiona 4 grudnia 2020 r, umożliwia monitorowanie postępów w realizacji celów UE w zakresie zdrowia gleby. Jednym z proponowanych celów jest zapewnienie, aby do 2030 r. co najmniej 75% wszystkich gleb w Europie było w dobrym stanie.

"Nowe Europejskie Obserwatorium Gleb wzbogaci istniejące dane i wzmocni monitorowanie. Jest to pierwszy konkretny krok w kierunku realizacji proponowanej misji w dziedzinie zdrowia gleby i żywności", powiedziała Mariya Gabriel, europejska komisarz ds. innowacji.

Proponowana misja UE w dziedzinie zdrowia gleby i żywności - zatytułowana "Dbałość o glebę to dbałość o życie" - zawiera ambitny cel, jakim jest zapewnienie, by do 2030 r. 75 % gleb było zdrowych i zdolnych do świadczenia podstawowych usług ekosystemowych. Misja ta, zaproponowana jest w ramach programu "Horyzont dla Europy". 

Nowe obserwatorium UE ds. gleb będzie dostarczać danych niezbędnych do monitorowania postępów w realizacji europejskich celów i zadań w zakresie zdrowia gleby, a jego ostatecznym celem będzie poprawa zarządzania glebą i powstrzymanie jej degradacji.

"Badania naukowe będą kluczem do rozwiązania problemu luk w wiedzy i dostarczenia rozwiązań dla stojących przed nami wyzwań w zakresie zdrowia gleby. Nowe Unijne Obserwatorium Gleb będzie dalej rozszerzać istniejące dane dotyczące gleby i wysiłki w zakresie monitorowania. Jest to pierwszy praktyczny krok w kierunku realizacji proponowanej misji w dziedzinie zdrowia gleby i żywności. Jestem przekonana, że będzie to ważny krok w naszych wspólnych wysiłkach na rzecz powstrzymania i odwrócenia degradacji gleby". - powiedziała Gabriel podczas uroczystości inauguracyjnej otwarcie Obserwatorium.

Z kolei Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, powiedział: "Z zadowoleniem przyjmuję uruchomienie unijnego obserwatorium gleby, które stanowi ważny krok w kierunku udostępnienia wszystkim informacji i danych na temat gleb. Zdrowie gleby znajduje się w coraz większym stopniu w centrum uwagi, podkreślając jej znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego, czystej wody, różnorodności biologicznej i lepszego radzenia sobie ze zmianami klimatu. Badania i innowacje będą miały zasadnicze znaczenie dla znalezienia rozwiązań, które będą mogły być testowane, powielane i wykorzystywane w terenie. W tym przypadku proponowana misja UE dotycząca zdrowia gleby i żywności, w połączeniu ze wspólną polityką rolną, będzie potężnym narzędziem promowania zrównoważonej gospodarki gruntami i glebą, która przynosi społeczeństwu szersze korzyści".