Wydruk strony BezPluga.pl

Czy uprawa pasowa to konieczność ?

Podczas konferencji PIdS Online dr Tomasz Piechota z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu starał się odpowiedzieć na pytanie: Czy uprawa pasowa to moda czy konieczność ?

Swój wykład dr Tomasz Piechota rozpoczął od żartobliwego stwierdzenia, że uprawa pasowa to moda, bowiem dużo się o tej technologii mówi i pisze.

Jednak w swoim wykładzie postanowił się skupić na tym, że uprawa pasowa jest rozwiązaniem na dzisiejsze problemy w rolnictwie. Bowiem intensywna uprawa, uproszczenia w płodozmianie oraz niezbilansowane nawożenie przyczyniły się do spadku zawartości próchnicy w glebie. Powoduje to większą podatność gleby na suszę oraz erozję wietrzną i wodną oraz brak zdolności gleby do magazynowania składników odżywczych. Te problemy widać na coraz większej ilości pól. Tymczasem jak podkreślił dr Piechota - W rolnictwie wszystko zaczyna się i kończy od gleby.

Rozwiązaniem tych problemów jest uprawa konserwująca. Według jej definicji wymaga ona, by co najmniej 30 proc. powierzchni powierzchni gleby było przykryte resztkami roślinnymi. Ogranicza to erozję, zarówno wietrzną, jak i wodną i przyczynia się do odbudowy struktury gleby. 

Warto pamiętać, co podkreślał dr Tomasz Piechota, że nie każda uprawa bezorkowa jest uprawą konserwującą. Najlepszy wydaje się być siew bezpośredni, ale by się udał potrzebna jest gleba z dobrą strukturą. Tymczasem na większości gleb struktura ta była niszczona przez setki lat i teraz potrzeba czasu, by się odbudowała. 

Jedną z metod uprawy konserwującej jest uprawa pasowa. Radzi sobie ona z dużą ilością resztek pożniwnych i uprawia glebę tylko tam, gdzie jest to konieczne. Można ją stosować przy siewie buraków cukrowych, kukurydzy, rzepaku, soi oraz zbóż. Oczywiście posiada ona również pewne niedogodności, takie jak konieczność równomiernego rozrzucenia resztek pożniwnych na polu, rozdrobnienia ścierniska. Na polach, na których jest stosowana uprawa pasowa zmieni się również skład agrofagów i chwastów, mogą także - ale nie muszą - wystąpić ślimaki i myszy. Oczywiście, jak w każdej technologii, wymagane jest również prawidłowe ustawienie maszyny tak, by pracowała w danych warunkach glebowych poprawnie.

Jak dr Tomasz Piechota podsumował swoje wystąpienie, możecie dowiedzieć się z filmu zamieszczonego poniżej. 

Maszyny do uprawy bezorkowej znajdziecie na www.gieldarolna.plArray