Wydruk strony BezPluga.pl

Jak zbadać zwięzłość gleby?

Zwięzłość to siła zespalająca ze sobą poszczególne cząstki gleby. Najprostszym urządzeniem umożliwiającym ocenę zwięzłości gleby na polu jest penetrometr glebowy. Jak przeprowadzić pomiary?

Penetrometr glebowy to urządzenie umożliwiające ocenę zwięzłości gleby na polu. Gleba podczas wbijania w nią metalowego stożka stawia opór, a siła tego oporu odzwierciedla w pewnym stopniu opór stawiany przez glebę narzędziom uprawowym i korzeniom roślin.

Wyczucie większego oporu podczas wbijania w glebę penetrometru może świadczyć o zwiększonej zwięzłości gleby w warstwie podornej i obecności tzw. podeszwy płużnej lub nadmiernie zagęszczonego podglebia. Ważne, aby zlokalizować jak głęboko umiejscowione jest zagęszczenie i jak gruba jest warstwa zagęszczonej roli. 

Jak przeprowadzić pomiary?

Niektóre penetrometry wyposażone są w manometry. Opór mierzony jest wówczas bardzo precyzyjnie, a na tarczy manometru znajdują się też często kolorowe skale odnoszące się do zagęszczenia (kolory od zielonego, żółtego, po czerwony). Nasz penetrometr nie posiada manometru. Stożek penetrometru zagłębiał się w glebę pod wpływem nacisku, a konieczna do tego siła mięśni rąk świadczy o oporze gleby. Badając w ten sposób glebę, możemy określić zwięzłość gleby i głębokość zalegania tzw. podeszwy płużnej.

Schemat postępowania:
– wybierz na polu miejsca, gdzie chcesz dokonać pomiarów;
– wciskaj sondę w glebę, naciskając równomiernie dłońmi na metalowy uchwyt;
– obserwuj, czy używając tej samej siły, uda ci się wcisnąć sondę na tę samą głębokość;
– zabieg powtórz wielokrotnie.

Zobaczcie, jakie były różnice w pomiarach na polu uprawnym i w ogródku warzywnym.