Wydruk strony BezPluga.pl

Ukraina: 6 mln hektarów gruntów ornych zagrożonych erozją

Według ministra rolnictwa Ukrainy przy obecnym stanie należy podjąć działania ochronne łącznie na około 6 mln ha gruntów rolnych, aby na dłuższą metę nie stracić żyznej ziemi.

Analizy gleby i monitoring satelitarny powinny pomóc w dokładnym określeniu ryzyka erozji. Według ministra środki zaradcze mają być podejmowane poprzez zastosowanie rolnictwa precyzyjnego, ostrożniejszej uprawy ziemi, przekształcanie gruntów ornych w użytki zielone, a także zalesianie lub renaturyzację.

Ponadto musiałyby zostać przebudowane lub zmodernizowane systemy nawadniające. Według ministra dwie trzecie terytorium Ukrainy należy do „strefy ryzyka rolnictwa”.

Całkowita powierzchnia użytków rolnych na Ukrainie wynosi ponad 41 milionów hektarów.