Wydruk strony BezPluga.pl

Ile kosztuje bezorka? Ceny usług - jesień 2021

Wszyscy rolnicy, którzy chcieliby spróbować uprawy bezorkowej w swoich gospodarstwach, ale nie chcą kupować własnych maszyn, mogą skorzystać z usług w tym zakresie. Jak kształtują się ich ceny?

Śmiało można napisać, że uprawa bezorkowa zyskuje coraz większą popularność w naszym kraju. Spora część rolników w poszukiwaniu właściwej dla swoich pól technologii uprawy bezorkowej korzysta z usług, by sprawdzić, jak w warunkach ich gospodarstwa sprawdzi się dana maszyna czy system uprawy.

Jeśli chodzi o rynek usług, to w zakresie uprawy bezorkowej jest on całkiem dobrze rozwinięty. Trzeba jednak od razu przyznać, że nie wszystkie zabiegi są równie dostępne czy popularne wśród usługodawców.

Szukając cen usług bezorkowych, tylko w jednej firmie z województwa lubelskiego trafiliśmy na możliwość skorzystania z zabiegu wykonywanego broną mulczową. Ma on na celu rozciągniecie złogów słomy oraz pobudzenie nasion samosiewów i chwastów do kiełkowania. Firma wyceniała go na 65 zł/ha netto plus zużyte paliwo. Ta sama firma wyceniała zabieg głębokiej uprawy kultywatorem (na 25 cm) na 360 zł/netto plus zużyte paliwo.

Natomiast firma z województwa wielkopolskiego cenę podaje w zależności od głębokości, na jakiej ma pracować kultywator. Za pracę na głębokość 10 cm trzeba zapłacić 185 zł/ha netto plus paliwo. Natomiast za głębokie spulchnianie na 30 cm firma życzy sobie 275 zł/ha netto plus paliwo.

W przypadku brony talerzowej koszt pracy tej maszyny waha się od 160 do 200 zł/ha netto plus paliwo, przy czym niższa cena jest stosowana przy uprawie do 10 cm głębokości, a wyższa przy uprawie głębszej.

Na rynku dostępne są również usługi siewu siewnikami talerzowymi przystosowanymi do pracy w glebie z dużymi ilościami resztek pożniwnych - koszt takiej usługi waha się w granicach 200-250 zł/ha w zależności od rodzaju wysiewanych nasion (rzepak, zboża) i od tego, czy siewnik jest wyposażony w podsiew nawozów.

Teraz przechodzimy do koronnej usługi w zakresie upraw bezorkowych - siewu w systemie uprawy pasowej. Tu stawki różnią się od regionu. W lubelskim cena takiej usługi wynosi 400 zł/ha netto plus paliwo. W wielkopolsce usługa tego typu jest dostępna od 390 zł/ha netto plus paliwo, natomiast w kujawsko-pomorskim 370 zł/ha netto plus paliwo.

Wszyscy nasi rozmówcy podkreślali, że ostateczna cena zleży od rodzaju gleby na jakiej ma być wykonywana usługa, terminu jej zamówienia oraz ukształtowania terenu oraz odległości od siedziby firmy. Oczywiście na cenę ma również wpływ wielkość pól na których mają pracować maszyny oraz ilość hektarów do wykonania w danym gospodarstwie/rejonie.

Rozmówcy podkreślali również, że zdarzają się sytuacje, kiedy rolnicy bez zarejestrowanej działalności gospodarczej świadczą usługi za np. połowę stawki wymienionej w artykule. Problemem są również nieterminowe płatności ze strony usługobiorców, co jak przyznawali przedstawiciele, powoduje problemy.

Nie znaleźliśmy usługi siewu bezpośredniego - jeśli znacie taką firmę, prosimy o informację w komentarzach, chętnie o tym napiszemy.