Wydruk strony BezPluga.pl

Zabieg T-3 to konieczność

Bardzo ciepło i mokro, taka pogoda na przełomie maja i czerwca sprzyjała intensywnemu rozwojowi chorób grzybowych na zbożach. Chemiczne ich zwalczanie jest zabiegiem koniecznym dla zachowania szans na wysoki plon ziarna.

Liczne a przy tym obfite deszcze w II połowie maja i na początku czerwca pozwoliły zachować nadzieje na wysokie plony zbóż. Zagrożenie stanowią jednak choroby grzybowe liści i źdźbeł. Chemiczne ich zwalczanie w fazie strzelania w źdźbło, w wielu wypadkach okazało się niewystarczające. Przenoszą się one do górnej partii łanu, atakując liście flagowe i flagowe, jak również kłosy. W zaistniałej sytuacji konieczne jest szybkie, chemiczne ich zwalczanie.