Wydruk strony BezPluga.pl

RIBBECK PZO - Żniwa w warunkach suszy 2019

RIBBECK PZO - oścista pszenica z genem odporności na wirusy odglebowe. Przydatna do uprawy na glebach słabszych. Zobacz jak poradziła sobie na polu produkcyjnym o powierzchni 100ha w urzędowo potwierdzonych przez IUNG warunkach suszy na słabej glebie!