Wydruk strony BezPluga.pl

Rolnictwo czeka zmiana technologiczna

Podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, mieliśmy okazję porozmawiać z dyrektorem Soufflet Agro Polska, Andrzejem Łukijańczukiem. Nasz rozmówca jest zdania, że takie spotkania, organizowane przez redakcję "Farmera" dla rolników, to świetne miejsce do wymiany poglądów i "zaszczepienia się " nowymi pomysłami.

Dyrektor Soufflet Agro Polska, Andrzej Łukijańczuk podkreślił, że rolnictwo czeka zmiana technologiczna. Nie wynika ona z mody, ale z potrzeby dostosowania się rolnictwa i rolników do warunków biznesowych w tej branży. Rolnictwo musi się także dostosować do zmieniającego się klimatu i nowych warunków, które z tych zmian wynikają, a które nie zawsze są korzystne.