Wydruk strony BezPluga.pl

Jak nie ugniatać gleby?

Gleba nadmiernie zagęszczona przez poruszające się po polu pojazdy stawia nie tylko większy opór podczas uprawy, generując tym większe nakłady ale także ogranicza rozwój systemu korzeniowego roślin. W glebie nadmiernie zagęszczonej, zaburzone są także stosunki wodno-powietrzne, co również negatywnie przekłada się na rozwój roślin. Co zatem zrobić aby ograniczyć ugniatanie gleby przez opony ciągników czy kombajnów?

Pierwszym rozwiązaniem, które nic nie kosztuje i może być, a nawet powinno być praktykowane w każdym gospodarstwie jest kontrola ciśnienia roboczego oraz jego odpowiedni dobór do wykonywanej pracy, typu opony i ciężaru maszyny, z którą pracuje ciągnik. Ciśnienie w pojedynczych oponach powinno być na tyle duże, żeby można było bezpiecznie poruszać się po drogach publicznych, a także aby nie uszkodzić opon ale powinno być też na tyle małe, aby cała powierzchnia opony przylegała do podłoża. Nie wolno dopuścić do sytuacji, wybrzuszenia grzbietu opony, gdyż nacisk będzie wywierany na mniejszą powierzchnię, przez co gleba w tym miejscu zostanie nadmiernie zagęszczona, a także siła uciągu ciągnika będzie słabsza, przez co praca będzie nieekonomiczna. Warto również, aby w granicach rozsądku, wybierać możliwie najszersze rozmiary opon.

Kolejnym rozwiązaniem, które wymaga już wkładu finansowego jest zastosowanie opon bliźniaczych. Dodatkowe koła, znacznie zwiększą powierzchnie, na którą wywierany jest nacisk. Duża powierzchnia przylegania do podłoża, pozytywnie wpłynie także na uciąg ciągnika, przez co praca będzie wykonywana szybciej i taniej. Nie jest to jednak rozwiązanie bez wad. Zastosowanie kół bliźniaczych, sprawia często, że szerokość pojazdu przekracza dopuszczalną normę 3m, co wiąże się z obowiązkiem demontażu, kół bliźniaczych na czas poruszania się po drogach publicznych, a wiec jest to rozwiązanie dość pracochłonne i nie praktyczne w przypadku kiedy między polami występuje, dużo przejazdów po drogach publicznych.


Idealnym rozwiązaniem wydaje się być, zastosowanie układu gąsienicowego. Taki rodzaj, pozwala na zmaksymalizowanie powierzchni, na której rozkłada się ciężar pojazdu. Duża powierzchnia styku gąsienicy z podłożem, maksymalizuje także uciąg ciągnika bądź kombajnu. Szacuje się, że wykorzystanie układu gąsienicowego pozwala zmniejszyć poślizg co najmniej o 50 % w porównaniu z rozwiązaniem wykorzystującym układ kół bliźniaczych. Dodatkowo zastosowanie takiego rozwiązania, wpływa na znaczną poprawę komfortu jazdy oraz wpływa na lepsze prowadzenie się pojazdu w porównaniu do tradycyjnego układu kołowego. Nie ma jednak rozwiązań idealnych, choć wykorzystanie układu gąsienicowego najmniej negatywnie wpływa na kondycję gleby oraz pozwala zminimalizować energochłonność, a co za tym idzie nakłady finansowe na wykonywaną uprawę, jednakże istotną wadą tego rozwiązania jest duży koszt układu gąsienicowego, który w przypadku nie wykorzystania przez gospodarstwo 100% możliwości tego rozwiązanie, może się okazać ekonomicznie nieuzasadnione.