Wydruk strony BezPluga.pl

Sen4CAP - monitorowanie upraw z satelity

Sen4CAP to oprogramowanie do monitorowaniu upraw rolnych w oparciu o zdjęcia satelitarne. Zostało ono umieszczone na platformie Creodias.eu przez firmę CloudFerro.

Nowoczesne technologie i rozwiązania coraz częściej wykorzystywane są w rolnictwie. Za przykład mogą posłużyć zdjęcia satelitarne, dzięki którym możliwe staje się monitorowanie i zarządzanie uprawami, a przez to optymalizacja produkcji rolnej. Analiza zdjęć satelitarnych pozwala na pełną ocenę upraw na całym kontrolowanym obszarze.

Takie rozwiązanie jest obecnie dostępne dla rolników dzięki firmie CloudFerro, która jest operatorem chmury obliczeniowej Creodias. Dla użytkowników platformy wprowadzono tam nowe oprogramowanie Sen4CAP. Za tym skrótem kryją się nazwy konstelacji europejskich satelitów: Sentinel oraz Common Agricultural Policy, czyli Wspólnej Polityki Rolnej.

 - Sen4CAP to oprogramowanie open source, które oferujemy jako rozwiązanie typu SaaS (software as a service), przeznaczone specjalnie dla monitoringu upraw rolnych i zaprojektowane do działania w środowisku chmurowym. Użytkownicy naszej platformy Dias mogą teraz korzystać z bezpośredniego dostępu do pełnego repozytorium danych satelitarnych przydatnych w agrobiznesie, wykorzystując jednocześnie możliwości przetwarzania chmury obliczeniowej, przez co bardzo skracają czas potrzebny do uruchomienia rozwiązania i uzyskania wyników - – wyjaśnia Marcin Białecki, Product Manager z CloudFerro.

Z opublikowanego niedawno raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, czyli unijnej instytucji zajmującej się kontrolą realizacji europejskiego budżetu wynika, że chociaż dotychczas KE kładła spory nacisk na stosowanie nowych technologii obrazowania w monitorowaniu rolnictwa, to są one wykorzystane w dość ograniczonym stopniu. Mimo, że obrazowanie satelitarne okazuje się obecnie najlepszym sposobem monitorowania upraw i wspomagania zarządzania wspólną polityką rolną UE. 

W ostatnich latach UE promowała wykorzystanie danych satelitarnych w ustalaniu wysokości bezpośredniej pomocy dla rolników. W październiku 2018 roku Europejska Agencja Kosmiczna oraz KE rozpoczęły projekt, w ramach którego zachęcały państwa członkowskie do szerokiego wykorzystania zdjęć z satelitów Sentinel-1 i Sentinel-2 udostępnianych w ramach Dias-ów, czyli platform Data and Information Access Systems.

Agencje rolne z Hiszpanii  mają doświadczenie w korzystaniu z platformy Creodia w celu monitorowania upraw rolnych. Platforma zapewniła dostęp do zdjęć w wysokiej rozdzielczości, a także moc obliczeniową oraz możliwość gromadzenie danych do dalszych analiz.

- Będąc operatorem platformy Creodias, przez ostatnie miesiące aktywnie wspieraliśmy wykorzystywanie danych satelitarnych przez europejskie, m.in. hiszpańskie, agencje płatnicze. Do końca 2019 roku dostarczyliśmy w sumie ponad 32 000 zdjęć oraz umożliwialiśmy przechowywanie i przetwarzanie danych informacyjnych na temat monitorowanych upraw. Wszystkie agencje zaangażowane w projekt korzystały z chmury obliczeniowej na platformie Creodias. Ten projekt udowodnił, że Dias-y i ich zasoby są świetnym narzędziem do monitorowania wspólnej polityki rolnej. Zautomatyzowana ocena gruntów za pomocą narzędzi opartych na wysokiej jakości zdjęciach z kosmosu, dostępnych niemal w czasie rzeczywistym, umożliwia agencjom dostęp do aktualnych informacji i błyskawiczne działanie. To oszczędność czasu, pieniędzy oraz objęcie kontrolą wszystkich upraw rolnych – mówi Przemysław Mujta, Menadżer Technicznego Wsparcia Sprzedaży w CloudFerro. 

Dane dostarczane przez satelity mają jednak o wiele większy potencjał, niż tylko wykorzystanie w monitoringu i systemach kontroli upraw. Analiza stanu plantacji wsparta danymi meteorologicznymi pozwala na optymalne zaplanowanie nawadniania i nawożenia, a także kontrolę upraw pod kątem chorób roślin i działalności szkodników. Zdjęcia satelitarne o dużej rozdzielczości mogą dodatkowo wspomagać hodowców zwierząt, dostarczając historycznych oraz aktualnych informacji na temat liczebności czy kondycji osobników w stadach.