Wielka Brytania: do 70£/ha dopłat za ochronę gleb

Wielka Brytania: do 70£/ha dopłat za ochronę gleb
  • Autor: Julia Śmigielska-Siarkowska
  • Dodano: 14-07-2021, 12:15

Brytyjskie Ministerstwo Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich ogłosiło zarys pobrexitowej strategii w zakresie polityki rolnej. Istotną jej częścią będzie wspieranie działań służących ochronie gleb.

The Agricultural Transition Plan nakreśla kształt polityki rolnej Wielkiej Brytanii po jej wystąpieniu z Unii Europejskiej. Jak oświadczył George Eustice, sekretarz ds. środowiska w brytyjskim rządzie, ważnym elementem strategii będą programy zachęcające do wprowadzania w gospodarstwach praktyk zrównoważonego rolnictwa poprzez premie finansowe, o czym donosi portal farminguk.com.

Według Eustice'a wydatki budżetu państwa na rolnictwo mają utrzymać się na dotychczasowym poziomie ok. 2,4 miliarda funtów rocznie. Serwis farminguk.com przytacza słowa sekretarza podczas targów Cereals Event: "utrzymanie zdrowych gleb jest kluczowe do osiągnięcia celów w zakresie ochrony środowiska i poprawy rentowności gospodarstw. Dobre zarządzanie glebą przyczynia się do poprawy bioróżnorodności, jakości wody i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.". George Eustice zapewnił, że nowe strategie zrównoważonego rozwoju rolnictwa w Wielkiej Brytanii będą skierowane do każdego rolnika, by stać się krokiem w kierunku optymalnego gospodarowania glebą i użytkami zielonymi.

Jednym z założeń programu jest m.in. coroczna, darmowa weterynaryjna ocena zdrowia i dobrostanu zwierząt gospodarskich. Rolnicy zajmujący się produkcją roślinną będą mogli uzyskać dodatkowo do 70 funtów (ok. 380 zł) dopłaty do hektara za wdrożenie w gospodarstwie praktyk mających na celu poprawę kondycji gleb. Na razie nie zostały sprecyzowane konkretne wymogi, jakie muszą spełnić farmerzy, by uzyskać dodatkową premię.

Czy w waszej ocenie zachęcanie do ochrony gleb przez prawodawców jest potrzebne? Czy premie finansowe to odpowiednia forma promocji takich praktyk?

 ×