Pottinger Wave disc: Dyski faliste w akcji

Pottinger Wave disc: Dyski faliste w akcji
Faliste talerze nacinają glebę pionowo w 5 cm pasach. Fot: Pottinger
  • Autor: Michał Wołosowicz
  • Dodano: 25-05-2023, 11:08

Siewniki Terrasem firmy Pöttinger to maszyny uniwersalne. W wersji Wave Disc przekształca się on w  agregat do uprawy pasowej.

Pöttinger w swoich siewnikach Terrasem zastosował koncepcję doprawiania gleby przed siewem przez sekcję talerzy falistych Wave Disc, które doprawiają glebę do siewu dokładnie w linii siewu. To rozwiązanie oszczędza paliwo, dba o wilgotność gleby i jej strukturę. Jednocześnie umożliwia pasową uprawę, siew i nawożenie - nawet w mulcz.

Talerze faliste, czyli Wave disc

Zasadniczym elementem składowym, wyróżniającym maszynę od rozwiązań innych firm, jest podwójna sekcja talerzy falistych, skąd nazwa „Wave Disc”. Dyski mają średnicę 510 mm i są oferowane w różnych rozstawach, np. dla uprawy zbóż: na glebach typowych, żyznych – 12,5 cm; na glebach cięższych i mokrych, z dużą ilością mulczu – 16,7 cm.

Istotą pracy sekcji Wave Disc jest zredukowana uprawa gleby. Polega ona na przygotowaniu do siewu wąskiego pasa o szerokości ok. 5 cm. Dokonuje tego każdy talerz falisty sekcji. Daje to możliwość precyzyjnego wysiewu nasion, ewentualnie nasion z dawką startową nawozu. Pozostała powierzchnia pola pozostaje nieuprawiona, a zasoby wody glebowej tam pozostające – nietknięte. W ten sposób, pasowo ulega poprawie gospodarka wodna, co oczywiście wspomaga kiełkowanie nasion.


System ten równie dobrze sprawdza się podczas siewu w nietknięte ściernisko. Zagłębienie talerzy jest regulowane hydraulicznie z kabiny kierowcy. Dobre ustawienie maszyny zapewnia tylko i wyłącznie niezbędne tarcie umożliwiające obrót talerza oraz prawidłowe oczyszczanie pasa siewnego.

Regulowana, niewielka głębokość robocza

W praktyce, dla większości roślin, w zależności od rodzaju gleby, jej wilgotności oraz masy mulczu, najczęściej wystarcza głębokość pracy 1-3 cm, natomiast maksymalna możliwość prac talerzy falistych wynosi 8-10 cm. Dobrze ustawiona głębokość robocza narzędzia przygotowującego stanowi fundament dla poprawnego wysiewu nasion. Dodatkowo, narzędzie robocze, które nie sięga do warstwy odłożenia ziarna, nie tworzy podeszwy.
W sekcji Wave Disc nie ma żadnych innych narzędzi ingerujących w obróbkę gleby. Dzięki temu maszyna wymaga minimalnej siły uciągu i bardzo dobrze pracuje zarówno na glebach przesuszonych, jak i zbyt mokrych dla tradycyjnej uprawy roli.


Ustawienie talerzy w rzędach jest naprzemienne w parach, co ułatwia płynne przemieszczanie się masy roślinnej i praktycznie eliminuje zapychanie. Każda para talerzy jest ułożyskowana indywidualnie na wahaczu wleczonym i zamocowanym do belki o przekroju kwadratowym z użyciem 4 elementów gumowych.

To rozwiązanie znane jest z zastosowań w kompaktowych bronach talerzowych i zapewnia niezawodną ochronę przed kamieniami i jest bezobsługowe.

Korzyści z uprawy talerzami falistymi 

Oczyszczenie i przygotowanie bardzo wąskiego pasa pod siew nasion chroni stanowisko przed przesuszeniem. Pozwala to zachować większą wilgotność gleby, co sprzyja lepszym i równomiernym wschodom. Dodatkowo pozwala na skuteczniejsze działanie wielu herbicydów.

Na glebie mokrej zredukowana uprawa chroni strukturę i umożliwia wykonanie siewu w warunkach, gdy zawodzą tradycyjne rozwiązania – wcześniejsze i terminowe wejście w pole.

Niewielka ingerencja talerzy Wave Disc w strukturę gleby ogranicza kiełkowanie chwastów i w znaczący sposób redukuje występowanie np. owsa głuchego, wyczyńca polnego czy stokłosy.

Gleba nienaruszona w większości po przejeździe agregatu nie jest narażona na erozję wietrzną i wodną.

Niewielkie opory robocze Wave Disc umożliwiają użycie do uciągu całego agregatu ciągnika o niższej mocy, co daje duże oszczędności zużycia paliwa.

Stosunek powierzchni nieobrabianej przez siewnik do uprawionej wynosi niemal 3:1 dla rozstawu rzędów 12,5 cm i 4:1 dla rozstawu 16,7 cm. Mniej obrabianej przez maszynę gleby oznacza, że można pracować szybciej, a to pozwala zasiać większy areał w tym samym czasie.

Sekcja Wave Disc może być stosowana także w innych agregatach uprawowo-siewnych Terrasem Fertilizer, czyli w agregatach z podsiewem nawozu.

Talerze faliste, a ekoschematy

Zastosowanie rozwiązania w postaci dysków falistych w agregacie siewnym zapewnia realizację celów Krajowego Planu Strategicznego w zakresie wspólnej Polityki Rolnej. Chodzi o:

Rozwój produkcji rolnej metodami przyjaznymi dla środowiska naturalnego – poprawa gospodarki węglowej w glebach poprzez wspieranie technologii uprawy uproszczonej, pasowej lub bezpłużnej, retencję glebowej wody i składników pokarmowych.

Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych – spowolnienie uwalniania CO2 i NOx do atmosfery, spowolnienie rozkładu masy organicznej, zmniejszenie emisji gazów spalinowych poprzez zmniejszenie zużycia paliw kopalnych.

Ochrona zasobów i poprawa jakości gleby – ochrona przed erozją wodną i wietrzną, zmniejszenie tempa transferu składników pokarmowych w głąb gleby, ograniczenie rozwoju chwastów, zmniejszenie ugniecenia gleby.

Poprawa gospodarki wodnej na obszarach wiejskich – oszczędność wody, ograniczenie konieczności nawadniania, zmniejszenie ewaporacji.

Z punktu widzenia klasyfikacji maszyn rolniczych jest to bierny agregat uprawowo-siewny. Może być on podstawowym elementem ciągu technologii uproszczonych, pasowych i bezorkowych roślin uprawnych, zbieranych kombajnem zbożowym.

Równocześnie może być z powodzeniem wykorzystany w typowych technologiach płużnych. Dzięki temu gospodarstwo, które w cyklu płodozmianu stosuje przemiennie raz technologie orkową, raz bezorkową, nie będzie zmuszone do zakupu kilku rodzajów agregatów uprawowo-siewnych.×