Dżdżownice nie rozwijają się w glebie zawierającej mikroplastik

Dżdżownice nie rozwijają się w glebie zawierającej mikroplastik
Fot. Adobe Stock

Badania, opublikowane w czasopiśmie Environmental Science and Technology potwierdzają, że dżdżownice nie rozwijają się prawidłowo w glebie, która zawiera mikrodrobiny tworzyw sztucznych. Badania uzupełniają pojawiające się coraz częściej informacje potwierdzające negatywny wpływ zanieczyszczeń mikroplastikiem na świat przyrody.

W badaniach analizowano populację dżdżownic z gatunku Aporrectodea rosea. Jest to jedna z najczęściej spotykanych dżdżownic na terenach uprawnych w regionach o klimacie umiarkowanym. Gatunek  występuje powszechnie w wierzchniej części warstwy ornej. Naukowcy badali jak zachowuje się ta dżdżownica w glebie obciążonej polietylenem o wysokiej gęstości (HDPE- High Density polyethylene). HDPE wykorzystywany jest  do produkcji butelek na detergenty, opakowań na żywność, rur i pojemników na śmieci. W toku badań zauważono, że po 30 dniach w takiej glebie dżdżownicę traciły ok. 3% masy ciała, w porównaniu z próbką kontrolną robaków bytujących w glebie o podobnej charakterystyce ale bez obciążeń mikroplastikiem. Co ważne dżdżownice bytujące w glebie bez HDPE, w tym samym czasie przybrały 5% masy ciała.

Bas Boots, wykładowca biologii na Uniwersytecie Anglia Ruskin i główny autor badań, powiedział, że konkretne przyczyny obserwowanej utraty wagi przez te zwierzęta nie są jeszcze do końca wyjaśnione, ale mogą wynikać z wpływu mikroplastiku na trawienie dżdżownic. Według naukowca nmikroplastik wpływał na niedrożność i podrażnienie przewodu pokarmowego, ograniczenie wchłaniania składników odżywczych i w końcu na ograniczenie wzrostu dżdżownic.

W badań płynie niepokojące stwierdzenie, że jeśli mikroplastik hamuje wzrost dżdżownic to patrząc szerzej, może mieć też negatywny wpływ na zdrowie gleby i rolnictwo. Dżdżownice są przecież istotną częścią ekosystemu gleb uprawnych, a jeśli mikroplastik jest dla nich szkodliwy, to ma też negatywny wpływ na wszystkie organizmy glebowe. Nie jest jeszcze zanana do końca skala zanieczyszczenia mikroplastiku w glebie, chociaż istnieją badania europejskie, w których odnotowano od 700 do 4000 cząstek plastiku na kilogram gleby na niektórych gruntach rolnych.

Badania opublikowane w czasopiśmie Environmental Science and Technolog stanowią część publikacji dotyczących wpływu mikroskopijnych cząstek plastiku na bezkręgowce i ryby. Badania wykazały szkodliwy wpływ na  organizmy wodne, a także możliwy wpływ na ryby i mięczaki. Mikroplastyk znaleziono w wodzie wodociągowej, morzach na całym świecie, w ludzkich stolcach, w powietrzu i wielu innych środowiskach.

Źródło: The Guardian.

 ×