Praktyki, przez które tracimy wodę z gleby

Praktyki, przez które tracimy wodę z gleby
Aby odpowiednio gromadzić wodę, należy unikać praktyk, które przyczyniają się do jej utraty, MG.

Często podajemy przykłady praktyk, które pokazują co robić, aby gromadzić wodę w glebie. Tym razem przedstawimy kilka rozwiązań, które sprzyjają utracie wody z gleby, zatem będą to czynności, których nie należy robić.

Po pierwsze wypalanie resztek - mimo iż zakazane, bywa stosowane przez rolników w celu uporania się z duża ilością resztek pożniwnych. Spalanie wiąże się z wysoką temperaturą, a to przekłada się na parowanie wody z gleby. Co więcej spalenie resztek, oznacza utratę okrywy gleby, zatem wystawia ją na działanie słońca i bezpośrednie parowanie wody z gleby. Poza utratą wody, ubożeje także życie mikrobiologiczne w wierzchniej warstwie gleby, gdyż mikroorganizmy giną, na skutek działania wysokiej temperatury.
Kolejną czynnością, która wpływa na utratę wody z gleby jest intensywna uprawa oraz mechaniczne niszczenie chwastów. Oczywiście na stanowiskach podatnych na zaskorupienie, od czasu do czasu po ulewnych opadach, mechaniczne niszczenie skorupy na powierzchni gleby poprawia infiltrację wody do gleby, jednakże wpływa tez na jej zagęszczenie. Na glebach podatnych na zaskorupienie zaleca się pozostawienie ochronnego mulczu, zamiast wykonywać mechaniczne zabiegi na glebie, gdyż trzeba będzie je powtarzać po każdych intensywniejszych opadach, a poprawa infiltracji będzie tylko chwilowa. Trzeba pamiętać, że każdorazowa uprawa, prowadzi do zakłócenia porowatości kapilarnej w glebie, życia mikrobiologicznego oraz pogorszenia struktury gleby, a jak wiemy struktura gleby ma kolosalne znacznie w aspekcie magazynowania wody w glebie. Dodatkowo niewłaściwie wykonana uprawa, będzie także wpływać na zagęszczenie gleby oraz może prowadzić do powstawania warstwy nadmiernie zagęszczonej, potoczne nazywanej podeszwą płużną. Intensywna uprawa prowadzi do zbytniego rozpylenia gleby, co czyni ją podatną na wywieranie drobnych cząstek z pola, podczas wietrznej aury oraz ich spływ z pola podczas opadów deszczu. Wykonywanie zabiegów mechanicznych wiąże się także, z przejazdem maszyn po powierzchni gleby, co powoduje jej kompensację, a to oznacza ograniczenie jej porowatości i zaburzenie stosunków wodno-powietrznych.

Kolejną rzeczą, która niewłaściwie zastosowana może doprowadzić do utraty wody z gleby jest głęboki drenaż, szczególnie na glebach gruboziarnistych, gdzie woda stosunkowo łatwo przenika w ich głąb. Oczywiście, są sytuacje w których brak drenażu uniemożliwia prowadzenie uprawy, jednak powinien być on profesjonalnie wykonany, gdyż nawet w glebach zawierających dużo substancji scalającej można wodę, cenną w latach suchych, w łatwy sposób stracić. Dzieje się tak dlatego, że poprzez pęknięcia gleby, które mogą na glebach gliniastych sięgać nawet 60 cm, woda będzie łatwo spływać w głąb gleby, a stamtąd poprzez intensywny drenaż, spływać z powierzchni pola.
Lista rzeczy, które wpływają na utratę wody z gleby jest jeszcze bardzo długa i nie sposób omówić je wszystkie, jednak warto dodać, że intensywne wylesianie, nadmierny wypas czy tez uprawa monokultur także nie są wskazane, biorąc pod uwagę odpowiednie gospodarowanie wodą.

 Źródło: Farm management

 ×