Szanse i zagrożenia związane z wprowadzaniem pasów kwietnych

Szanse i zagrożenia związane z wprowadzaniem pasów kwietnych
Według badań naukowych zakładanie pasów kwietnych sprzyja naturalnym wrogom szkodników roślin uprawnych.
  • Autor: Julia Śmigielska-Siarkowska
  • Dodano: 20-10-2021, 08:15

Jedną z nowych interwencji w ramach WPR będzie zakładanie wieloletnich pasów kwietnych na gruntach ornych, których celem ma być wparcie bioróżnorodności na obszarach wiejskich. Jakie szanse i zagrożenia pasy kwietne niosą dla produkcji rolniczej?

Podczas zorganizowanej przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego konferencji „Bioróżnorodność, jej znaczenie w rolnictwie” dr inż. Marcin Grabowski wygłosił wykład "Pasy kwietne - teoria i praktyka", w którym poruszył temat korzyści i ograniczeń związanych z wprowadzaniem pasów kwietnych na gruntach ornych.

Zakładanie pasów kwietnych w nowej WPR będzie szansą na uzyskanie dotacji unijnych, jednak, jak podkreślali prelegenci podczas konferencji KPODR, nie powinna być to jedyna przesłanka za ich wprowadzaniem na tereny użytkowane rolniczo. Zasadniczym celem zakładania pasów kwietnych jest wzbogacanie różnorodności biologicznej oraz poprawa wartości krajobrazu na danym obszarze. Według założeń tereny kwietne mają także stanowić narzędzie w ochronie roślin uprawnych oraz służyć poprawie właściwości i wilgotności gleby.

Wśród zalet pasów kwietnych, wpływających pozytywnie na bioróżnorodność prelegent wymienił fakt, iż stanowią one miejsce schronienia, rozrodu oraz źródło pokarmu dla wielu gatunków zwierząt. Wśród nich wymienić można wielu sprzymierzeńców produkcji rolnej: owady drapieżne, gady, płazy i ptaki, które żywią się szkodnikami roślin uprawnych; jak również pożyteczne owady zapylające. Utrzymywanie pasów kwietnych może korzystnie wpływać na małą retencję poprzez zatrzymywanie wód opadowych i ograniczenie spływu powierzchniowego. Przyczynia się również do ograniczenia utraty próchnicy z gleby, a nawet sprzyja jej powstawaniu. Odpowiedni dobór mieszanki roślin pozwala na wykorzystanie skoszonej biomasy pasów kwietnych jako zielonego, organicznego nawozu. Jednocześnie zróżnicowany pod względem biologicznym pas roślinności może działać jako naturalny filtr, oczyszczający wody z pierwiastków biogennych.

Niestety pasy kwietne to nie wyłącznie korzyści.

- Musimy zdać sobie sprawę, że każdy rodzaj infrastruktury ekologicznej z jednej strony może mieć tyle samo zalet, co wad - podkreślił dr inż. Marcin Grabowski.

Pasy kwietne są, jak zostało wspomniane wcześniej, miejscem schronienia nie tylko dla pożytecznych gatunków zwierząt, ale niestety również dla tych, które uważamy za szkodniki - na przykład gryzoni. Marcin Grabowski zaznaczył, by w mieszance roślin na pas kwietny unikać takich gatunków, których nasiona nie stanowiły pokarmu dla niepożądanych gości pól. Wprowadzanie na grunty orne pasów kwietnych grozi również ekspansją chwastów (np. maku polnego) na obszar właściwej uprawy. Tym samym pas kwietny może stać się źródłem nasion chwastów w glebie.×