Wsiewka w kukurydzę. Cz. 3. Jak posiać wsiewkę?

Wsiewka w kukurydzę. Cz. 3. Jak posiać wsiewkę?
Mieszanki wsiewki rosnącej w międzyrzędach tworzą zwartą darń i nie utrudniają rozwoju kukurydzy.
  • Autor: Malgorzata Powalka
  • Dodano: 04-01-2020, 07:00

Wsiewki w kukurydzę to rozwiązanie, dzięki któremu można uzyskać wiele korzyści  w zakresie ochrony gleby i  środowiska. We wcześniejszych postach pisaliśmy o zaletach tej technologii i wskazaliśmy rośliny, które mogą być wysiewane w międzyrzędzia kukurydzy. W trzeciej części cyklu przeczytacie kiedy wysiewać wsiewki i jakich maszyn można użyć.

Kukurydza jest rośliną wrażliwą na konkurencję innych roślin, dlatego posianie wsiewek musi nastąpić w takim okresie, aby nie ograniczały jej rozwoju i nie wpłynęły negatywnie na plon. Sukces uprawy w dużym stopniu uzależniony jest od pogody i dostępności wilgoci. Warunki rozwoju dla wsiewek są dość trudne, ponieważ kukurydza to wysoka roślina, zacienia wsiewki, które konkurują z nią o światło. Po wysianiu początkowy rozwój wsiewki jest raczej powolny, dopiero po dojrzeniu kukurydzy i stopniowym zasychaniu jej liści do roślin wsiewki dociera więcej światła i następuje intensywniejszy jej rozwój. 

Zazwyczaj wsiewki wysiewa się w dwóch terminach. Pierwszy to wysiew w terminie siewu kukurydzy. Mieszankę traw wolno rosnących można wysiać każdym siewnikiem do nasion.
Późniejszy wysiew przeprowadza się w fazie 6–8 liści kukurydzy, a żeby nasiona lepiej osiadły i skiełkowały, zabieg należy zaplanować przed deszczem. W tej fazie nawet szybko rosnące mieszanki traw nie są w stanie zagrozić rozwojowi kukurydzy.

Jeśli rolnik ma beczkowóz z aplikatorem wężowym to może z gnojowicą wylać nasiona wsiewki w międzyrzędzia rosnącej kukurydzy. Taka beczka musi mieć dobre mieszadło, które stale będzie aktywnie mieszać nawóz z nasionami wsiewki, tak aby były one równomiernie rozmieszczone na polu. Nasiona są zasysane z beczki wozu asenizacyjnego i wyrzucane aplikatorem naglebowym z wężami wleczonymi do gnojowicy w międzyrzędzia kukurydzy. Metoda ta pozwala ograniczyć przejazdy agregatów po polu, a w warunkach suszy nawóz stwarza roślinom dobre warunki do kiełkowania wsiewki.

Innym sposobem jest wykorzystanie siewnika do podsiewu międzyplonów i brony sprężynowej typu chwastownik. Agregat należy dopasować do rozstawu rzędów kukurydzy, tak aby nie uszkodzić rosnących roślin. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest łatwe wprowadzanie wsiewek z jednoczesnym zwalczaniem chwastów. Wsiewkę dosiewa się wówczas nieco wcześniej, tzn. w fazie ok 6 liści kukurydzy, tak aby nie była ona zbyt wysoka, co groziło by przewróceniem roślin czy wyrwaniem ich z gleby.

Kolejnym rozwiązaniem jest dosiew wsiewki z wykorzystaniem siewnika pneumatycznego, który umożliwia wprowadzić wsiewkę z większej wysokości, a więc w nieco starszej fazie rozwoju kukurydzy.
Najmniej optymalnym jest zwykły rozsiewacz nawozów, ponieważ będzie rozrzucał nasiona w różnych kierunkach. To rozwiązanie również umożliwia nam późniejszy wysiew. Jeśli nie dysponujemy inną maszyną to nawet to rozwiązanie może dać zadowalające efekty.

Więcej na ten temat przeczytacie na stronie Bez Pługa:

Wsiewka w kukurydzę. Cz. 1. Zalety wsiewek

Wsiewka w kukurydzę. Cz. 2. Jakie gatunki wybierać?

 

 ×