Doglebowe aplikatory gnojowicy przydatne w uprawie bezorkowej

Doglebowe aplikatory gnojowicy przydatne w uprawie bezorkowej
  • Autor: Julia Śmigielska
  • Dodano: 10-03-2020, 06:30

Stosowanie odpowiednich aplikatorów doglebowych pozwala nie tylko zminimalizować straty azotu, ale także uporać się z dużą ilością resztek pożniwnych i nagromadzeniem fosforu w górnej warstwie gleby w systemie uprawy bezorkowej.

Powierzchniowa aplikacja metodą rozbryzgową jest wciąż najpowszechniejszym sposobem nawożenia pól gnojowicą i gnojówką, głównie z powodu wysokich kosztów wiążących się z zakupem aplikatorów doglebowych. Metoda ta ma jednak istotne wady: generuje uciążliwy odór i znaczne straty azotu amonowego. Z tej perspektywy znacznie bardziej korzystne jest doglebowe stosowanie płynnych nawozów naturalnych. W przypadku pól uprawianych bezorkowo eksperci szczególnie zalecają wybór aplikatorów talerzowych.


Aplikowanie gnojowicy lub gnojówki powierzchniowo, bez orki przez wiele sezonów prowadzi do stopniowego nagromadzenia „pasma” fosforu 2-5 cm od powierzchni gleby. Zakumulowane związki fosforu mogą być źródłem zanieczyszczenia wód i przyczynić się do ich eutrofizacji. Tymczasem aplikatory doglebowe mogą umieścić nawóz na głębokości kilkunastu centymetrów. Średnie straty związków fosforu w spływie powierzchniowym to 1 mg/l wody w przypadku metody rozbryzgowej, natomiast w przypadku aplikacji doglebowej jest to jedynie 0,6 mg/l wody.

Podawanie gnojówki lub gnojowicy w głąb gleby pozwala także w znacznym stopniu ograniczyć straty azotu, zwłaszcza te zachodzące w ciągu godziny od aplikacji. Szacuje się, iż straty azotu amonowego w tym czasie to 5-22% w przypadku gnojowicy i 30-40% gnojówki. Nie tracąc takich ilości azotu dzięki stosowaniu aplikatorów doglebowych, jesteśmy w stanie zaoszczędzić na nawożeniu pogłównym mineralnymi nawozami azotowymi. Stosując płynne nawozy naturalne doglebowo można spodziewać się także zwyżki plonu. Eksperymenty przeprowadzane w gospodarstwach rolnych w Morgantown w USA wykazały, iż średni plon kukurydzy na kiszonkę był o 6,4 t/ha większy po aplikacji doglebowej w porównaniu do aplikacji powierzchniowej.

Dzięki doglebowym aplikatorom gnojówki i gnojowicy zredukowany jest także odór pochodzący z owych nawozów. Należy również zaznaczyć, iż aplikatory talerzowe dobrze radzą sobie w warunkach dużej ilości resztek roślinnych, typowych dla uprawy bezpłużnej. Jednocześnie nie odnotowuje się w przypadku ich stosowania znacznego naruszenia struktury gleby ani zwiększenia ryzyka erozji.

Źródło: FarmProgress, LODR w Końskowoli.×