Jak umiejętnie gospodarować azotem?

Jak umiejętnie gospodarować azotem?
Fot. Adobe Stock 8 listopada 2022

Zarządzenie azotem jest kluczowym i trudnym elementem, zrównoważonej produkcji roślinnej. Koszt jednego kilograma czystego składnika oraz jego wykorzystywana przez rośliny ilość, sprawiają, że nie można gospodarować składnikiem tym bez dokładnej analizy. Jak zatem nawozić azotem?

Większość rolników zdaje sobie sprawę, z istoty doboru dawki nawozowej azotu do danej uprawy biorąc pod uwagę jej zapotrzebowanie na ten składnik, warunki glebowe oraz oczekiwane plony. Mają także świadomość, że zbyt niska dawka może negatywnie wpłynąć na stan roślin ale także przenawożenie tym składnikiem, może nieść negatywne skutki w postaci m.in. wylegania roślin.

Niestety, niewiele osób zdaje sobie sprawę, z faktu jak bardzo istotny dla pobierania azotu oraz ograniczenia jego strat jest sposób aplikacji azotu na pole. Ciekawym rozwiązaniem, może być zastosowanie płynnego roztworu saletrzano-mocznikowego, który zawiera trzy formy azotu, dzięki czemu, okres jego działania jest wydłużony, przez co roślina ma szansę wykorzystać go skuteczniej niż w przypadku formy granulowanej. Dodatkowym atutem formy płynnej, jest lepsza przyswajalność w warunkach suchych. Forma granulowana potrzebuje wody, aby dostać się do roztworu glebowego, skąd będzie mogła być pobrana przez rośliny. Forma płynna natomiast, może niemal natychmiastowo, w pewnym stopniu przejść do roztworu glebowego i być wykorzystana przez roślinę.

Kolejnym krokiem, który można poczynić, aby rozsądniej gospodarować azotem, jest jego aplikacja wgłębna, jeśli rozstawa rzędów uprawianej rośliny na to pozwala. Istnieją, przeróżne konstrukcje, pozwalające na umieszczenie płynnego roztworu azotu w glebie, na głębokości około 5-15 cm. Dzięki temu, w znacznym stopniu, można ograniczyć straty azotu do atmosfery, dzięki czemu pozostaje go więcej dla roślin. Dodatkowo azot jest umieszczony w okolicach systemu korzeniowego, co umożliwia, jego szybsze pobieranie. Koleją zaletą, tego sposobu aplikowania azotu jest szybsze przemieszczenie się azotu do głębszych warstw gleby, dzięki czemu system korzeniowy będzie stymulowany do rozwoju w głąb gleby, gdzie znajduje się więcej dostępnej dla roślin wody. Azot w formie, nawozów granulowanych, także może być aplikowany do gleby, zamiast na jej powierzchnię, jednak potrzebuje on znacznie większej ilości wody oraz czasu, niż forma płynna aby mógł zostać wykorzystany przez roślinę. Lepsze wykorzystanie azotu, pozwala także na zredukowanie jego dawki, co przekłada się na mniejsze nakłady związane z nawożeniem.

Odpowiedni dobór dawki nawożenia azotem, a także sposobu jego aplikacji wpłynie nie tylko pozytywnie na zyski z uprawy ale także na środowisko naturalne. Lepsze wykorzystanie azotu i ograniczenie dawki wpłynie, na ograniczenie wymywania azotu i zanieczyszczenia wód , a także na ograniczenie jego emisji do atmosfery. Warto zatem dokładnie przeanalizować możliwości usprawnienia gospodarowania azotem w swoim gospodarstwie.

Więcej na ten temat można dowiedzieć się z kanału YouTube AgroLiquid.×