Międzyplony w praktyce

Międzyplony w praktyce
Fot. Adobe Stock 8 listopada 2022
  • Autor: MWo
  • Dodano: 18-11-2019, 10:40
  • Aktualizacja: 18-11-2019, 12:09

Zostałem obarczony nie lada zadaniem: na jednej stronie mam opisać zawartość książki „Międzyplony w praktyce" wydanej staraniem wydawnictwa Oikos. Gdybym miał to zrobić jednym zdaniem, sprawa byłaby o wiele prostsza, gdyż wystarczyłoby napisać: gorąco polecam.

Należałoby zacząć od tego, że książka jest napisana przez praktyków, a nie naukowców siedzących w zaciszach gabinetów. Jeden z jej autorów — Frederic Thomas — jest czynym rolnikiem, który od ponad 20 lat uprawia glebę w swoim gospodarstwie w technologii bezorkowej. Warto podkreślić, że gospodaruje na słabych piaszczystych glebach, a oprócz tego prowadzi szkolenia, kształci rolników i jest specjalistą w zakresie stosowania międzyplonów. Kolejnym autorem jest Matthieu Archambeaud — agronom, doradca rolników i niestrudzony propagator technik uprawy chroniących glebę. W Polsce szkoli rolników w ramach spotkań klubu Soilteq. Obaj panowie na karty książki przelali wiedzę praktyczną, wypracowaną na podstawie swoich własnych prób, błędów i doświadczeń. Książka jest podzielona na cztery części skupiające się na konkretnych zagadnieniach.

- W JAKIM CELU UPRAWIAĆ MIĘDZYPLONY?

W tej części autorzy skupili się na tym, jaką rolę spełniają międzyplony. A są one bardzo ważne, gdyż zapobiegają wymywaniu składników pokarmowych. Przyczyniają się do poprawy i zachowania struktury gleby. Są także cennym źródłem materii organicznej oraz pokarmem dla organizmów glebowych. Przyczyniają się także do polepszenia stabilności plonowania na przestrzeni lat oraz poprawy bilansu glebowego. 

- GOSPODAROWANIE MIĘDZYPLONAMI

Tu autorzy odpowiadają na pytania, jakie są zalety uprawy międzyplonów, jak zasiać międzyplony, by osiągnąć sukces w ich uprawie oraz jak dobrać poszczególne gatunki, by mieszanka się udała. Podkreślają ich rolę w kontroli nad zachwaszczeniem pól. Podają także skuteczne sposoby na zniszczenie międzyplonów przed zasianiem kolejnej rośliny — takie zniszczenie, które gwarantuje kontynuację sukcesu osiągniętego podczas ich wzrostu.

- PRZEGLĄD GATUNKÓW ROŚLIN DO UPRAWY MIĘDZYPLONOWEJ 

Na 150 stronach zostały scharakteryzowane rośliny, których możemy użyć jako składników mieszanki poplonowej. Dla każdej z nich zostały opisane zalety i wady związane z jej wysiewem w międzyplonie. Opisany jest również rozwój każdej rośliny oraz to, jak zachowuje się ona w mieszankach poplonowych. Opisane są rośliny zarówno tak pospolite, jak facelia czy gorczyca, jak i egzotyczne, np. olejarka abisyńska czy koniczyna podziemna. Dodatkowo na końcu rozdziału podana jest bardzo praktyczna tabela ze skondensowanymi informacjami dotyczącymi poszczególnych gatunków.

- INNOWACYJNE PODEJŚCIE

Ostatni rozdział książki mówi o innowacyjnych metodach uprawy, nastawionych na  maksymalną współpracę z naturą. Autorzy wspominają w nim o wprowadzeniu wypasania zwierząt na mieszankach poplonowych i omawiają możliwości uprawiania między-plonów jako roślin towarzyszących uprawie głównej. Kolejnym poruszanym zagadnieniem jest system podwójnych zbiorów z pola jednego roku oraz zastosowanie międzyplonów w winnicach i sadach. 

DLA KOGO JEST TA KSIĄŻKA?

Nie ma na polskim rynku książki, która tak kompleksowo traktuje temat międzyplonów. Będzie więc ona doskonałą pozycją dla wszystkich tych, którzy międzyplonów nie traktują jako zła koniecznego, ale widzą w nich szansę na poprawę żyzności gleby. Na szczęście, takich osób jest wśród polskich rolników coraz więcej. Książkę można zamówić na stronie klubu sprzedaży wysyłkowej Oikos.

Jeśli ktoś chciał obejrzeć kilka stron książki, to może to zrobić tu

 ×