Nowy model brony talerzowej Gregoire Besson

Nowy model brony talerzowej Gregoire Besson
Od tego roku brona talerzowa Occitan będzie dostępna także w wersji półzawieszanej, Gregoire Besson
  • Autor: MWo
  • Dodano: 01-02-2021, 06:00

Do tej pory kompaktowa brona talerzowa Gregoire Besson Occitant była dostępna tylko w wersji zawieszanej. Jednak w tym roku do oferty dołączyła także wersja półzawieszana.

Kompaktowa brona Gregoire Besson Occitant była dotąd dostępna tylko w wersji zawieszanej i  maksymalnej szerokości roboczej wynoszącej 4 m. W tym roku firma postanowiła rozszerzyć gamę modeli i wprowadziła do sprzedaży wersję półzawieszaną Occitant T60 o szerokości roboczej 6,2 m. Jak podaje producent maszyna do pracy w zależności od głębokości, rodzaju ukształtowania terenu i gleby wymaga ciągnika o mocy od 125 do 310 KM.

W bronie zastosowana dwa rzędy karbowanych talerzy o średnicy 62 cm, które są zamontowane parami na ramionach mocujących. Standardowo piasty talerzy są bezobsługowe. Dzięki szerokiej powierzchni przylegania ramion do ramy zapobiega to odchylaniu talerzy podczas pracy, a tym samym dzięki równym odstępom pomiędzy talerzami poprawia się jakość rozdrabniania resztek pożniwnych. Każda para talerzy jest zabezpieczona przed przeciążeniem systemem non-stop opierającym się o zabezpieczenie sprężynowe. Zostało ono zaadoptowane z kultywatorów serii Crossland. Ich siła wyzwalania przy kontakcie talerza z przeszkodą wynosi początkowo 350 kg. Swoją maksymalną wartość 450 kg osiąga przy głębokości pracy 10 cm, a wraz ze wzrostem głębokości znów zmniejsza. Wszystko po to by jak najlepiej chronić przed uszkodzeniem talerze robocze. Maksymalna głębokość pracy maszyny wynosi 18 cm. 

Duży prześwit pod ramą 

Occitant T60 ma duży bo wynoszący 72,5 cm prześwit pod ramą. Producent w porównaniu do wersji zawieszanej zwiększył także odległość pomiędzy rzędami talerzy i teraz wynosi ona 1,1 m ( 95cm w wersji zawieszanej). Dzięki temu maszyna nie zapycha się nawet na polach z dużą ilością resztek pożniwnych. Dodatkowo pomiędzy rzędami talerzy można opcjonalnie zamontować zgrzebło, które przerywa przepływ gleby i dodatkowo poprawia mieszanie. Zwiększa się przez to także rozdrobnienie resztek oraz powoduje, że są one bardziej jednorodnie wymieszane z glebą. 

Podwozie jezdne znajduje się za sekcją uprawową, a tuż za nim umieszczony jest wał odpowiedzialny za konsolidację gleby. Do wyboru są cztery rodzaje wałów. Pojedynczy lub podwójny wał z prętów kwadratowych dodatkowo niszczy rozdrobnione resztki, można także zastosować wał stożkowy Impak V o średnicy 54 cm lub wał ceownikowy Impak U. Zarówno regulacja głębokości pracy maszyny jak i wału jest hydrauliczna. Maszynę można wyposażyć w siewnik do siewu poplonów. 

Brony talerzowe znajdziecie także na www.gieldarolna.pl×