Soja w siewie bezpośrednim w żyto #8

Soja w siewie bezpośrednim w żyto #8
Żyto w fazie kwitnienia jest szczególnie podatne na działanie wału nożowego, J.Ś.-S.
  • Autor: Julia Śmigielska
  • Dodano: 15-06-2020, 06:21

Zanim wał nożowy i siewnik mogły znaleźć się na polu, nasiona soi należało zaszczepić bakteriami Bradyrhizobium japonicum. Soja nawiązuje symbiozę z tymi bakteriami, lecz nie występują one naturalnie w polskich glebach.

W ostatnim tygodniu maja dało się dostrzec pierwsze wyrzucone pylniki żyta, co oznaczało, że zboże weszło w fazę kwitnienia i jest gotowe na zniszczenie wałem nożowym. Bezpośrednio przed siewem nasiona soi zostały zaszczepione szczepionką bakteryjną. W tym roku pan Tomasz wybrał soję odmiany Abelina ze względu na dość wysokie osadzenie najniższych strąków. Przed siewem została także przygotowana mieszanina nawozów fosforowych, potasowych i azotowych. Dawkę startową azotu ustalono na poziomie ok. 25 kg N/ha.

Kolejny wpis

Poprzedni wpis 



×