Topsoil Mapper - skaner analizujący stan gleby

Topsoil Mapper - skaner analizujący stan gleby
  • Autor: Małgorzata Powałka
  • Dodano: 13-03-2020, 19:16

Topsoil Mapper TSM to sensor glebowy działający na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Pozwala uzyskać kilka ważnych informacji dotyczących stanu gleby nawet na głębokości 1,5 m.

 Urządzenie bada strukturę gleby na 3 różnych głębokościach. Dostarcza takich informacji jak rodzaj gleby, względna wilgotność gleby i jej zagęszczenie. TSM pozwala zarejestrować niejednorodność gleby na poszczególnych głębokościach, oznaczając w niej strefy  np. piasku, gliny, kamieni. Kolejny parametr to wilgotność względna, a więc urządzenie odczytuje miejsca wilgotne i bardziej suche. Pozwala też analizować glebę pod kątem jej zwięzłości, zagęszczenia i głębokości występowania podeszwy płużnej.

Uzyskane parametry pozwalają analizować stan wyznaczonych stref gleby, uzyskanych podczas przejazdów roboczych, a zintegrowane z urządzeniem oprogramowanie tworzy mapę 3D gleby. Dane te można następnie wykorzystać w czasie rzeczywistym np. do zmiennego sterowania maszyną. Wówczas urządzenie jest montowane z przodu ciągnika, a z tyłu znajduje się siewnik czy głębosz. Możliwe jest płynne sterowanie np. głębokością uprawy na danym wycinku gleby lub zmienne dawkowanie nasion w glebie. TSM jest kompatybilny z  systemem Isobus.

 Topsoil Mapper może pracować w każdych warunkach, nawet zimą, gdy na polu leży śnieg. Skaner został wprowadzony na rynek przez austriacką firmę Geoprospectors. ×