Zarządzanie resztkami pożniwnymi kluczowe w uprawie bez pługa

Zarządzanie resztkami pożniwnymi kluczowe w uprawie bez pługa
Fot. Adobe Stock

Przygotowanie pola do siewu rozpoczyna się już w trakcie zbioru poprzedniej rośliny, od odpowiedniego zagospodarowania resztek pożniwnych. Wiele osób doskonale zdaje sobie sprawę, jak cenne są te resztki, jednak nie każdy potrafi je prawidłowo zagospodarować.

Osiąganie rekordowych wydajności zbioru przez kombajny, stawia przed ich producentami wyzwanie odpowiedniego ich pocięcia, z kolei stosowanie coraz szerszych hederów w kombajnach stwarza problem odpowiedniego rozłożenia ogromnej masy resztek na polu. Wyzwanie to okazuje się tak duże, że firma Redekop Manufacturing, usytuowana nieopodal Saskatoon w środkowo-zachodniej Kanadzie, zajęła się tworzeniem wyłącznie rozdrabniaczy słomy, które można zastosować w większości kombajnów zbożowych. Flagowym produktem Kanadyjskiego producenta, jest opatentowana technologia MAV-Maximum Air Velocity. System MAV, spośród rozwiązań pozostałych producentów wyróżnia, podział rozdrabniacza słomy na dwie strefy:
- strefę cięcia, w której resztki rozdrabnianie są za pomocą rotora z 4 rzędami noży, zamontowanymi parami. Opcjonalnie strefę cięcia można wyposażyć w system przeciwnoży;
- strefę rozrzucania, znajdującą się po obu stronach strefy cięcia. Zastosowane tu wentylatory, odpowiadają za wytworzenie strumienia powietrza osiągającego prędkość przekraczającą 260 km/h. Tak silny strumień powietrza jest w stanie rozprowadzić masę resztek na szerokości prawie 14 m.

Inteligentne sterowanie strumieniami powietrza pozwala na kompensacje wiatru, eliminując zjawisko spadania resztek na niewykoszony łan zboża, co utrudnia kolejny przejazd kombajnu oraz zjawisko nakładania się resztek na uprzednio wykoszony pas. Ich nadmierne nagromadzenie utrudni uprawę pożniwną i wpłynie negatywnie na równomierność zasobności pola w składniki pokarmowe.

Wysoki stopień rozdrobnienia resztek oraz ich dokładne rozprowadzenie na powierzchni pola, jaki gwarantuje system Redekop MAV, jest kluczowe w procesie mineralizacji resztek oraz wykonywanej na polu uprawy i szczególnie istotne w przypadku siewu bezpośrednio w ściernisko bez uprzedniej uprawy. Dobrze pocięte i rozprowadzone resztki będą się szybko mineralizować, a także pozwolą na precyzyjne umieszczenie nasion w glebie, co warunkuje szybkie i wyrównane wschody. Dodatkową zaletą będzie ograniczenie parowania wody z gleby przez drobno pociętą ściółkę z resztek roślin.

Nie wszystkie kombajny jednak mogą zostać wyposażone w wyżej opisany system. Niektóre mogą okazać się zbyt małe lub za stare, jednak warto przykuć uwagę do stanu rozdrabniacza słomy oraz jakości jego pracy, gdyż jest to tak naprawdę pierwsze i odgrywające ważną rolę narzędzie biorące udział w przygotowaniu pola pod przyszłe zasiewy. 

Źródło: Realagriculture.×