Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie - trzecia edycja konferencji

Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie - trzecia edycja konferencji
Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy dot. pasów kwietnych.
  • Autor: Małgorzata Powałka
  • Dodano: 24-11-2020, 13:05

Zwiększenie urozmaicenia terenów wiejskich i różnorodności biologicznej to tematy, które są coraz częściej podnoszone w związku z drastycznym spadkiem populacji owadów czy ptaków. Pasy kwietne są prostym sposobem na zwiększenie bioróżnorodności pól uprawnych. Zagadnienia te będą poruszane podczas trzeciej edycji konferencji „Rola pasów kwietnych w rolnictwie”.

Celem konferencji jest rozpowszechnienie informacji o stosowaniu pasów kwietnych wśród pól uprawnych i wprowadzenia ich do praktyki rolniczej w Polsce. Pasy kwietne to rozwiązane stosowane w wielu krajach europejskich, dzięki któremu podnoszony jest poziom różnorodności biologicznej, a tym samym wzmacniane są mechanizmy kontroli biologicznej szkodników upraw. Wysiewanie mieszanek roślin kwitnących na polach zapewnia pokarm i  ochronę owadów zapylających, stanowi miejsce bytowania wielu owadów pożytecznych, w tym również naturalnych wrogów szkodników roślin uprawnych. Rośliny te umożliwiają zatem zmniejszanie ilości stosowanych insektycydów i prowadzą do wzbogacenia różnorodności biologicznej.

Organizatorami wydarzenia są Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk oraz Stowarzyszenie Demeter Polska. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego, a patronat medialny portale farmer.pl i bezpluga.pl.

W programie spotkania zaplanowano wykłady dotyczące ubocznych efektów środowiskowych, wynikających ze stosowania pestycydów. Przedstawione zostaną również wyniki badań pasów kwietnych, które prowadzone są w gospodarstwie ekologicznym w Juchowie, gdzie analizowano populacje pożytecznych bezkręgowców: biegaczowatych i pająków oraz owadów szkodliwych. Planowany jest też wykład o stosowaniu upraw współrzędnych i pasów kwietnych w sadownictwie.

Gościem specjalnym konferencji będzie dr. Ben Woodcock z Centre for Ecology and Hydrology w Wielkiej Brytanii. Poprowadzi on wykład - studium przypadku - dot. pasów kwietnych dla promowania różnorodności biologicznej.

Konferencja "Rola pasów kwietnych w rolnictwie odbędzie się w formie on-line 3 grudnia 2020 r. w godz. 8.30-15.00. 

Do udziału w konferencji niezbędna jest wcześniejsza rejestracja. Formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet5WNAOa0Av6Ltqlpa6aQICFzVQwybAEvCf4Zb70_8vMRxSQ/viewform

 

 

 ×